flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання АСД Київського районного суду м. Полтави

01 лютого 2024, 11:23

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

№ 4 від 12.07.2016 року

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу

Київського районного суду м. Полтави

зі змінами затвердженими

рішенням Зборів суддів Київського районного суду м. Полтави

від 04.10.2016 року № 6,

від 18.04.2017 року № 4,

від 06.06.2017 року № 5,

від 15.06.2017 року № 6,

                                                            від 27.12.2017 року № 7 (вводяться в дію з 01.01.2018 року),

від 30.01.2018 року № 4,

від 20.02.2018 року № 5,

від 13.03.2018 року № 6,

від 24.04.2018 року № 7,

від 29.05.2018 року № 8,

від 12.06.2018 року № 9,

від 17.07.2018 року № 10,

 від 14.08.2018 року № 11,

                                                            від 16.04.2019 року № 4 (вводяться в дію з 01.05.2019 року),

                                                           від 04.06.2019 року № 5 (вводяться в дію з 01.07.2019 року),

від 16.06.2020 року № 7,

від 08.07.2020 року № 8,

від 15.09.2020 року № 9,

від 24.12.2020 року № 16,

від 09.06.2021 року № 2

від 24.01.2023 року №1

 від 30.01.2024 року № 2

1. Загальні положення

1.1    Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Київському районному суді міста Полтави (далі – Засади) визначають порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду (далі  - АСДС), урегулювання яких відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення),  відноситься до повноважень зборів суддів.

 

1.2    У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, збори суддів новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

 

1.3    Засади використання автоматизованої системи документообігу суду, а також зміни  та доповнення до них вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

2. Особливості розподілу справ між суддями

 

2.1    У разі надходження до суду після закінчення робочого дня судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) розподіл зазначених справ проводиться між всіма суддями, що мають повноваження на день розподілу, згідно табелю обліку використання робочого часу суддів з урахуванням спеціалізації.

 

2.2    У випадку надходження до суду у святкові, вихідні чи неробочі дні невідкладних справ (клопотань), автоматизований розподіл таких справ проводити між суддями відповідно до затвердженого графіку чергування суддів у святкові, вихідні та неробочі дні.

       Керівник апарату суду щомісячно розробляє та подає на затвердження голові суду графік чергування суддів у святкові, вихідні та неробочі дні з розрахунку двох слідчих суддів. Після затвердження графіку чергування консультант по роботі з персоналом  вносить відповідні дані в автоматизовану систему документообігу суду до табелю. Не пізніше 09-00 години наступного робочого дня  після вихідних, святкових чи неробочих днів, консультант суду по роботі з персоналом чи особа, яка її замінює, вносить до табелю КП «Д3» інформацію щодо статусу робочого дня для чергового судді, а саме: залишає його активним, в разі розгляду суддею невідкладної справи в цей день або ж повертає його в статус вихідного дня за їх відсутності. У випадку хвороби судді, його відпустки, відрядження або ін., черговим суддею визначається  наступний, відповідно до графіку, суддя,  в зв’язку з чим до табелю програми консультант по роботі з персоналом вносить відповідні зміни.

 

(в абз.2 пункту 2.2. зам.слів, зміни внесені РЗС від 20.02.2018 р. № 5,

чинні з 01.03.2018 року)

(абз.2 пункту 2.2. доп.реченням, зміни внесені РЗС від 20.02.2018 р. № 5,

чинні з 01.03.2018 року)

 

         У випадку виникнення об’єктивних причин, які унеможливлюють участь раніше визначеного слідчого судді або чергового судді у розгляді невідкладних справ, які надійшли у вихідні, святкові чи неробочі дні, за письмовим повідомлення, на підставі розпорядження керівника апарату суду, справа передається на повторний автоматизований розподіл між черговими суддями.

 (абз.3 пункту 2.2. викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 08.07.2020 р. № 8)

 

2.3   (пункт виключено згідно рішення Зборів суддів від 14.08.2018року №11) 

 

2.4   (пункт виключено згідно рішення Зборів суддів від 14.08.2018року №11) 

 

2.5    Судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов’язані з виконанням судових рішень, які розглянуті різними суддями Київського районного суду м. Полтави, але рішення по яким на стадії виконання були зведені в одне провадження, а також всі заяви (клопотання), пов’язані з виконанням судових рішень у справах, які були розглянути іншим судом, підлягають автоматизованому розподілу на загальних підставах.

 

2.6    У випадку настання обставин, які унеможливлюють участь слідчого судді у розгляді судових справ, які підлягають негайному розгляду, після надання головою суду письмового дозволу судді бути відсутнім на робочому місці з поважних, об’єктивних причин на період часу не більше 3-х годин, розподіл таких справ проводиться з застосуванням механізму попереднього вибору суддів, що будуть виключені при автоматизованому розподілі шляхом обрання поля «інші обставини, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого процесуальним законодавством».

Такий механізм застосовується лише на час автоматизованого розподілу справ, які підлягають негайному розгляду з дозволу голови суду.

 

2.7  Розподіл заяв про відвід (самовідвід) у справах про адміністративні правопорушення здійснювати за правилами кримінального процесуального закону, з урахуванням спеціалізації суддів.

 

(доповнено пунктом 2.7, зміни внесені РЗС від 06.06.2017 року № 5)

 

 3. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ

між суддями

 

3.1    Автоматизований розподіл судових справ і матеріалів здійснюється за правилами, встановленими Положенням та цими Засадами, з урахуванням спеціалізації суддів та коефіцієнтів складності судових справ, форм участі та адміністративних посад. 

 

3.2    Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, з врахуванням Засад використання автоматизованої системи документообігу суду та правил поєднання судових справ.

 

3.3   Консультант по роботі з персоналом щоденно до 09-00 год. перевіряє актуальність інформації в табелі обліку використання робочого часу суддів в автоматизованій системі документообігу суду, та в разі будь-яких змін заносить дані щодо відсутності судді на роботі невідкладно.

У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 09:00 год. дня невиходу на роботу повідомити про це голову суду та консультанта по роботі з персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально,  протягом робочого дня,  мають бути доведені суддею до відома голови суду та консультанта по роботі з персоналом, який негайно вносить відповідну інформацію до табеля обліку використання робочого часу.

 

3.4  В разі тривалої відсутності раніше визначеного по справі головуючого судді  (тривалий лікарняний, відпустка по догляду за дитиною до 3-х років тощо), а також у випадку припинення повноважень судді (відсторонення від здійснення правосуддя, відрахування зі штату тощо) розподіл справ, у випадках, передбачених пунктом 21 Розділу VIII  Положення про АСДС, в редакції рішення РСУ від 02.03.2018 № 17, здійснюється в автоматизованому порядку на загальних підставах.

 (пункт 3.4 викладено в нов.ред.,

зміни внесені РЗС від 24.12.20 р. № 16)

 

3.5    В разі відсутності раніше визначеного судді (відпустка, лікарняний та т.п.) при виконанні ухвали суду про розшук особи у кримінальному провадженні де розшук було оголошено лише на стадії до початку слухання справи по суті, справа підлягає повторному автоматизованому розподілу між усіма суддями, що мають повноваження на час її розподілу з врахуванням спеціалізації.

 

3.6    В разі відсутності раніше визначеного судді (відпустка, лікарняний та т.п.) у кримінальному провадженні по якому виконано рішення суду про затримання та доставлення в суд особи з метою розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу, яке згідно законодавства підлягає невідкладному розгляду, така справа підлягає повторному автоматизованому розподілу між усіма суддями, що мають повноваження на час її розподілу з врахуванням спеціалізації.

 

3.7    У разі відсутності раніше визначеного судді (відпустка, лікарняний та ін.) у цивільному провадженні, клопотання, які підлягають розгляду в скорочені терміни та пов’язані з питаннями виконання судового рішення, а саме примусове проникнення до житла та тимчасове обмеження в праві в праві виїзду за кордон, підлягають автоматизованому розподілу між усіма суддями, що мають повноваження на час розподілу справи із врахуванням спеціалізації.

У разі відсутності раніше визначеного судді з причин тривалої відпустки (у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною) або у зв’язку із закінченням повноважень судді здійснювати правосуддя,   клопотання, пов’язані з виконання судового рішення, підлягають автоматизованому розподілу між усіма суддями, що мають повноваження на час розподілу справи із врахуванням спеціалізації.

 

(пункт 3.7 викладено в нов.ред.,

зміни внесені РЗС від 08.04.17 р. № 4)

 

3.8  У разі відсутності раніше визначеного слідчого судді у кримінальному провадженні з причин його перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні чи то у зв’язку з іншим неробочим днем чи вихідним днем, розгляд клопотань в межах кримінального провадження (лише на весь час його відсутності, а також в разі неодноразової відсутності) буде забезпечувати інший слідчий суддя, визначений автоматизованою системою за результатами повторного автоматизованого розподілу. В разі одночасної відсутності і раніше визначеного слідчого судді, і слідчого судді, який був визначений за результатами повторного автоматизованого розподілу, клопотання передаються на розгляд іншому слідчому судді, який буде визначений програмою за результатами повторного автоматизованого розподілу.

    В разі надходження клопотання по кримінальному провадженню  повноваження слідчого судді  якого уже припинилися,  проводиться заміна слідчого судді в даному кримінальному провадженні, шляхом передачі справи раніше визначеному судді (за наявності), який тимчасово здійснював повноваження слідчого судді, а випадку відсутності такого, шляхом  повторного автоматизованого розподілу клопотання

(абз. 1 пункту 3.8 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 20.02.18 р. № 5)

 (доповнено пунктом 3.8, зміни внесені РЗС від 04.10.16 р. № 6)

 (пункт 3.8 доповнено другим абзацом, зміни внесені РЗС від 13.03.18 р. № 6)

(абз. 1 пункту 3.8 виключено, зміни внесені РЗС від 24.04.18 р. № 7)

(нова редакція пункту 3.8, зміни внесені РЗС від 12.06.18 р. № 9)


 

3.9. Визначити перебування судді у нарадчій кімнаті по іншому судовому процесі як обставиною, що унеможливлює участь слідчого судді в розгляді невідкладного клопотання, якщо строк перебування його в нарадчій кімнаті перевищуватиме процесуальні строки розгляду самого клопотання.

(доповнено пунктом 3.9, зміни внесені РЗС від 29.05.18 р. № 8)

     Визначити участь судді в дистанційному навчанні (семінарі) як обставиною, яка унеможливлює його участь в розгляді невідкладної справи.

(п. 3.9 доповнено новим абзацом, зміни внесені РЗС від 15.09.20 р. № 9)

 

3.10. Визначити перебування судді у нарадчій кімнаті по іншому судовому процесі як обставиною, що унеможливлює участь судді в розгляді судових справ, якщо строк перебування його в нарадчій кімнаті перевищуватиме три доби.

(доповнено пунктом 3.10, зміни внесені РЗС від 17.07.18 № 10)

 

3.11. У випадку надходження перед відпусткою (відрядженням тощо) на розгляд судді справи, строки розгляду якої є скороченими та яка з об’єктивних  причин залишається нерозглянутою, на підставі доповідної записки судді (його помічника), за розпорядженням керівника апарату суду, така справа передається на повторний автоматизований розподіл.

(доповнено пунктом 3.11, зміни внесені РЗС від 08.07.20 № 8)

«3.12 Справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день, передаються раніше визначеному в судовій справі головуючому судді».

(доповнено пунктом 3.12, зміни внесені РЗС від 24.01.2023 № 1)

 

«3.13. Клопотання про продовження запобіжного заходу під час судового розгляду в кримінальному провадженні, яке здійснюється колегією суддів, передається на розгляд головуючому у справі без створення в автоматизованій системі документообігу суду ОСК на заяву в кримінальному провадженні з індексом 1-і.

У випадку відсутності головуючого у справі (у зв’язку з перебуванням у відпустці, на лікарняному та ін. зайнятість згідно табелю обліку робочого часу), питання про розгляд клопотання вирішується суддями зі складу даної колегії.

У випадку відсутності головуючого у справі та суддів-членів колегії (у зв’язку з одночасним перебуванням у відпустці, на лікарняному та ін. зайнятість згідно табелю обліку робочого часу),  клопотання про продовження запобіжного заходу під час судового розгляду підлягає реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду в ОСК на заяву в кримінальному провадженні 1-і та автоматизованому розподілу між суддями з урахуванням спеціалізації».

(доповнено пунктом 3.13, зміни внесені РЗС від 24.01.2023 № 1)

 

«3.14 Увільнення від виконання обов’язків присяжного, залученого у конкретній справі, за необхідності, крім випадків відводу (самовідводу), здійснюється за розпорядженням керівника апарату суду на підставі подання головуючого судді.».

(доповнено пунктом 3.14, зміни внесені РЗС від 30.01.2024 № 2)

 4. Спеціалізація суддів з розгляду судових справ

 

4.1    В суді запроваджено спеціалізацію з розгляду кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення та цивільних і адміністративних справ (додаток № 1)

(викл.слів в пункті 4.1, зміни внесені РЗС від 30.01.2018 р. № 4)

 Якщо справа підлягає розгляду колегією суддів, визначення складу суду здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, за виключенням випадків неможливості проведення автоматизованого розподілу справи або матеріалів кримінального провадження через відсутність суддів відповідної спеціалізації.

(доповнено новим абзацом, зміни внесені РЗС від 09.06.2021 р. № 2)

 

4.2    Кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини вчиненні неповнолітнім чи малолітнім розглядають судді, уповноважені зборами суддів, згідно переліку (додаток № 2)

 

4.3    Повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, здійснюють всі фактично працюючі судді, на строк повноважень, визначений рішенням Зборів суддів (додаток № 3).

 (зам.слів в пункті 4.3, зміни внесені РЗС від 30.01.2018 р. № 4)

 (зам.слів в пункті 4.3, зміни внесені РЗС від 16.04.2019 р. № 4, чин. з 01.05.19 р.)

(нова редакція пунку 4.3, зміни внесені РЗС від 04.06.2019 р. № 5, чин. з 01.07.19 р.)

 

 4.4    Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних з державною таємницею здійснюється між суддями, які мають допуск до державної таємниці з урахуванням спеціалізації, згідно переліку (додаток № 4).

5. Коефіцієнти складності судових справ

 

5.1 При реєстрації судових справ та матеріалів в Київському районному суді м. Полтави застосовуються коефіцієнти складності справ (додаток №5).

 

Визначити, що зміни до пункту 5.1 Засад вводяться в дію з 01.07.2018року.

      

(абз. 5 пункту 5.1 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 27.12.17 р. № 7,

чинні з 01.01.2018 року)

(пункт 5.1 викладено в новій редакції, зміни внесені РЗС від 12.06.18 р. № 9)

 

6. Коефіцієнт форми участі.

 

6.1    В Київському районному суді м. Полтави визначено наступні коефіцієнти форм участі судді у справі:

- суддя-доповідач – 0;

- головуючий суддя (колегіально) – 1;

- головуючий суддя (одноособово) – 1;

- член колегії – 0,3;

- запасний суддя – 0,3.

 

7. Коефіцієнти адміністративних посад

 

7.1    В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,7;

- заступник голови суду – 0,9.

8. Форс мажорні обставини

 

8.1    У разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) проводиться  головою суду між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду в алфавітному порядку прізвищ суддів, з врахуванням вимог щодо передачі справ раніше визначеному автоматизованою системою судді, спеціалізації, з подальшим внесенням даних до АСДС після усунення обставин, що обумовили неможливість її функціонування. 

9. Відповідальність

 

9.1    Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень, які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями працівником суду, відповідальним за реєстрацію справ і матеріалів, може бути підставою для дисциплінарної відповідальності відповідно до Правил внутрішнього службового розпорядку.

 

 

Додаток 1

Спеціалізація суддів:

 

І. Судді, які спеціалізуються на розгляді кримінальних проваджень, матеріалів про адміністративні правопорушення та невідкладних справ, пов’язаних з виконанням судових рішень у кримінальних справах, а також про звільнення осіб від кримінальної відповідальності:

 

 1. Калько О.С.
 2. Логвінова О.В.
 3. Шиян В.М.

 

ІІ. Судді, які спеціалізуються на розгляді цивільних, адміністративних, невідкладних справ в порядку ЦПК України та КАС України:

 

 1. Кузіна Ж.В.
 2. Миронець О.К.
 3. Самсонова О.А.
 4. Турченко Т.В.
 5. Шаповал Т.В.
 6. Яковенко Н.Л.

 (викл. слова, зміни внесені РЗС від 24.12.20 р. № 16)

 

 ІІІ. ВИКЛЮЧЕНИЙ

 (пункт ІІІ додатку 1 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 27.12.17 р. № 7,

чинні з 01.01.2018 року)

(пункт ІІІ додатку 1 виключено, зміни внесені РЗС від 30.01.18 р. № 4,

чинні з 01.03.2018 року)

 

Додаток 2

 

Судді, які спеціалізуються

на розгляді кримінальних проваджень або кримінальних справ, де злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім

 

 1. Калько О.С.
 2. Логвінова О.В.
 3. Шиян В.М.

Додаток 3

Слідчі судді

      Судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом:

Калько О.С.

Кузіна Ж.В.

Логвінова О.В.

Миронець О.К.

Самсонова О.А.

Турченко Т.В.

Шаповал Т.В.

Шиян В.М.

Яковенко Н.Л.

(додаток 3 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 30.01.18 р. № 4,чинні з 01.03.2018 року;

зміни від 14.08.2018 року відповідно до Рішення зборів суддів №11;

додаток 3 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 16.04.19 р. № 4, чинні з 01.05.2019 року;

додаток 3 викладено в нов.ред., зміни внесені РЗС від 04.06.19 р. № 5, чинні з 01.07.2019 року;

викл. слова, зміни внесені РЗС від 24.12.20 р. № 16)

 

Додаток 5

 

 Коефіцієнти складності судових справ:

 ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ  -  1, крім нижчезазначених: 

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1.       

Спори про право власності та інші речові права, крім нижчезазначених:

1,5

2.       

 

про державну власність

1,43

3.       

про комунальну власність

1,45

4.       

про приватну власність

1,62

5.       

Спори про право інтелектуальної власності

1,95

6.       

Спори, що виникають із договорів, крім нижчезазначених:

1,23

7.       

 

купівлі-продажу

1,11

8.       

дарування

1,63

9.       

довічного утримання

2,82

10.   

найму (оренди)

0,78

11.   

надання послуг

0,62

12.   

страхування

0,74

13.   

позики, кредиту, банківського вкладу

0,80

14.   

підряду

1,32

15.   

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди, завданої внаслідок інших причин, ніж зазначених нижче

1,32

16.   

 

 

 

 

 

Спори про недоговірні зобов'язання: про відшкодування шкоди,  внаслідок вчинення злочину

0,84

17.   

про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві

2,96

18.   

про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

1,43

19.   

про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юр. осіб

1,58

20.   

про відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства про

охорону навколишнього природного середовища

0,92

21.   

про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт

(послуг)

2,62

22.   

Спори про спадкове право

0,92

23.   

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб, крім нижчезазначених:

1,01

24.   

 

 

про захист честі, гідності та ділової репутації

 

3,47

25.   

Спори, що виникають із житлових правовідносин, крім нижчезазначених:

1,49

26.   

 

про виселення

1,69

27.   

про стягнення плати за користування житлом

1,33

28.   

про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

0,81

29.    

Спори, що виникають із земельних правовідносин

1,36

30.    

Спори, що виникають із сімейних правовідносин, крім нижчезазначених:

1,35

31.    

 

про розірвання шлюбу

0,46

32.    

про стягнення аліментів

0,52

33.    

про встановлення батьківства або материнства

2,01

34.    

про позбавлення батьківських прав

1,07

35.    

Спори, що виникають із трудових правовідносин, крім нижчезазначених:

1,15

36.    

 

про поновлення на роботі

2,78

37.    

 

про виплату заробітної плати

0,86

38.    

 

про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної  працівниками підприємству, установі, організації

1,50

39.    

Спори, пов'язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів»

0,99

40.    

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)

0,92

НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1.       

Справи за заявами про видачу або скасування судового наказу

0,1

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

2.       

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, крім:

0,86

 

3.       

 

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

0,94

4.       

про визнання фізичної особи недієздатною

0,57

5.       

про поновлення цивільної дієздатності

0,94

6.       

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

0,98

7.       

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

0,52

8.       

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

0,46

9.       

Справи про усиновлення

0,48

10.   

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

0,53

11.   

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

0,89

12.   

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

0,72

13.   

Справи про визнання спадщини відумерлою

0,48

14.   

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

0,48

15.   

Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

0,50

16.   

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

0,55

17.   

Справи, що виникають із сімейних правовідносин, крім нижчезазначених:

0,63

18.   

 

надання права на шлюб

0,79

19.   

розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей

0,34

20.   

поновлення шлюбу після його розірвання

0,56

21.   

 встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя

0,81

22.    

Справи за клопотаннями про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

0,61

 

МАТЕРІАЛИ, ЗАЯВИ в порядку ЦПК України

 

23.

Матеріали, заяви в порядку ЦПК України, крім нижчезазначених:

0,3

24.

 

 

Заява про забезпечення доказів, позову  

0,20

25.

Розгляд заяв про забезпечення доказів

0,10

26.

Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

0,43

27.

Заява про перегляд заочного рішення

0,21

28.

 

Заява про перегляд рішень за ново виявленими обставинами 

0,25

           

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ СПРАВИ (КАСУ) – 1, крім нижчезазначених:

1.                

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдуму

0,60

2.          

 Справ  зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів,  крім нижчезазначених:

1,05

3.          

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: забезпечення права особи на звернення до органів

0,96

4.          

Справи зі спорів з приводу забезпечення громад. порядку та безпеки,  крім нижчезазначених:

0,46

5.          

 

щодо дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

1

6.          

 

Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств , установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян

 

1

7.          

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

0,57

8.          

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, крім нижчезазначених:

0,54

9.          

 

щодо реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки

0,92

10.       

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  крім нижчезазначених:

2,2

11.       

 

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

2,52

12.       

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин

1,62

13.       

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

2,48

14.       

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища

0,74

15.       

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики

0,78

16.       

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян,  крім нижчезазначених:

0,82

17.       

 

щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1,76

18.       

 щодо призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім нижчезазначених:

0,55

19.       

 

щодо соціального захисту соціального захисту дітей війни

0,45

20.       

щодо соціального захисту сімей із дітьми

0,30

21.       

щодо соціального захисту та зайнятості інвалідів

0,64

22.       

щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

0,63

23.       

щодо Зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); забезпечення громадян житлом

1,09

24.       

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції

0,51

25.       

Справи зі спорів з відносин публічної служби

2,73

26.       

МАТЕРІАЛИ, ЗАЯВИ в порядку КАС України:

27.       

Матеріали, заяви в порядку  КАС України, крім нижчезазначених:

0,3

28.       

 

Заява про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами

0,25

29.       

Заява про забезпечення позову, доказів

0,20

           

 

 

 

 

 

КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ  – 1, крім нижчезазначених:

        

1.

Злочини проти основ національної безпеки

6

2.        

Злочини проти життя та здоров'я особи, крім нижчезазначених:

3,43

3.        

 

Умисне вбивство

5,31

4.        

Умисне тяжке тілесне ушкодження

3,58

5.        

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

3,58

6.        

Злочини проти волі, честі та гідності,  крім нижчезазначених:

2,95

7.        

 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

3,16

8.        

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

3,09

9.        

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи,  крім нижчезазначених:

4,03

10.     

 

Зґвалтування

4,26

11.     

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина,  крім нижчезазначених:

1,39

12.     

 

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

2,24

13.     

Порушення недоторканності житла

3,51

14.     

Порушення авторського права і суміжних прав

1,68

15.     

Злочини проти власності,  крім нижчезазначених:

3

16.     

 

 

Крадіжка

1,55

17.     

Грабіж

2,30

18.     

Розбій

4,06

19.     

Вимагання

2,76

20.     

Шахрайство

3,01

21.     

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання

службовим становищем

4,36

22.     

Злочини у сфері господарської діяльності,  крім нижчезазначених:

4,10

23.     

 

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї

4,40

24.     

Контрабанда

3,45

25.     

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

1,36

26.     

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

2,02

27.     

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

3,98

28.     

Незаконна приватизація державного, комунального майна

3,65

29.     

Злочини проти довкілля

1,47

30.     

Злочини проти громадської безпеки,  крім нижчезазначених:

0,90

31.     

 

Створення злочинної організації 

6

32.     

Бандитизм

6

33.     

Злочини у сфері тероризму

6

34.     

Злочини проти безпеки виробництва

2,89

35.     

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту,  крім нижчезазначених:

2,62

36.     

 

 

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи

повітряного транспорту

3,10

37.     

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

3,00

38.     

Незаконне заволодіння транспортним засобом

3,18

39.     

Злочини проти громадського порядку та моральності,  крім нижчезазначених:

1,78

40.     

 

Хуліганство

2,65

 

 

41

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів,  крім нижчезазначених:

 

2,39

42

 

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

2,93

43

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або ї аналогів (ст..307)

2,86

44

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ст..309)   

1,6

45

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації,  крім нижчезазначених:

1,18

46

 

незаконне переправлення осіб через державний кордон України

2,86

47

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян,  крім нижчезазначених:

1,67

48

 

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

2,86

49

Злочини у сфері службової діяльності,  крім нижчезазначених:

4,46

50

 

Зловживання владою або службовим становищем

3,62

51

Перевищення влади або службових повноважень

3,60

52

одержання, давання, провокація хабара

4,24

53

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.

3,01

54

Злочини проти правосуддя.

1,25

55

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

2,47

МАТЕРІАЛИ, ЗАЯВИ в порядку КПК України

56

Матеріали, заяви в порядку  КПК України, крім нижчезазначених:

0,3

57

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарги  на дії (бездіяльність) слідчого, прокурора у кримінальних  провадженнях

0,89

58

Про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру

0,56

59

Звільнення від кримінальної відповідальності

0,13

60

Перегляд за ново виявленими обставинами

0,25

61 Про закриття провадження або вирішення питання у кримінальних справах щодо невстановлених осіб 0,13

 

 (додаток 5 доп.нов.категорією (п.61), зміни внесені РЗС від 16.06.20 року № 7)

 

 

СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  (КУпАП)-0,25  

крім нижчезазначених:

1.               

Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці (ст.41)

0,30

2.         

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних

( переїздів, дорожніх споруд чи іншого  майна (ст..124)

0,34

3.         

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (ст..130)

0,6

4.         

Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення (ст.139)

0,15

5.         

Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків (ст..163-1)

0,26

6.         

Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) (ст..163-2)

0,30

7.         

Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи (ст..163-4)

0,28

8.         

Порушення порядку провадження господарської діяльності (ст..164)

0,29

9.         

Порушення правил адміністративного нагляду (ст..187)

0,21

10.     

Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України (ст..203)

0,21

11.     

Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства (ст..205)

0,14

12.     

Адміністративні правопорушення Митного кодексу

0,48

13.     

Порушення кримінально-виконавчого кодексу

0,35

14.     

Корупційні адміністративні правопорушення

2,16