Задати питання
flag Судова влада України

Виконання рішень приватними виконавцями

5 жовтня 2016 року та 05 січня 2017 року відповідно набули чинності Закони України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Вказаними законами в Україні запроваджено змішану систему виконання судових та інших рішень, зокрема – поряд з державними виконавцями існує інститут приватних виконавців.

Згідно ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» приватний виконавець здійснює примусове виконання рішень, передбачених статтею 3 цього Закону, крім:

1) рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;

2) рішень, за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету;

3) рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;

4) рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи;

5) рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;

6) рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності;

7) рішень про виселення та вселення фізичних осіб;

8) рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена;

9) рішень про конфіскацію майна;

10) рішень, виконання яких віднесено цим Законом безпосередньо до повноважень інших органів, які не є органами примусового виконання;

11) інших випадків, передбачених цим Законом та  Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

 

Київський районний суд м. Полтави інформує щодо приватних виконавців виконавчого округу Полтавської області у відповідності до частини третьої статті 25 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Станом на 09.11.2017 р.,  згідно даних, розміщених в Єдиному реєстрі приватних виконавців України, у виконавчому окрузі Полтавської області функціонують наступні приватні виконавці:

Приватний виконавець

Стан

Виконавчий округ

№ посвідчення

Дата видачі посвідчення

Адреса офісу

Дата рішення про надання права на здійснення діяльності

Гречин Наталія Володимирівна

діє

Полтавська область

0075

26.06.2017

36039, Полтавська обл., м. Полтава,

вулиця Сапіго, 6,

+380532609496, +380663629320, n.grechin1982@gmail.com

19.06.2017

 

Відповідно до статті 23 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" доступ до інформації, що міститься в Єдиному реєстрі приватних виконавців України, є безоплатним, здійснюється цілодобово та без обмежень на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних і програмних засобів.

Додатково повідомляємо, що приватний виконавець  має право розпочати здійснення діяльності з дня внесення інформації про нього до Єдиного державного реєстру  приватних виконавців України.