flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію в Київському районному суді м. Полтави

26 грудня 2019, 16:19

Додаток №1 до наказу

від 20.12.2019 №25-о.д.

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

в Київському районному суді м. Полтави

 

І. Загальні положення:

     1.1. Даний Перелік розроблений у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі Закон).

     1.2. Згідно статті 6 Закону службова інформація є публічною інформацією з обмеженим доступом. До відомостей, передбачених цим Переліком, належить інформація, яка не становить державну таємницю, та яка створена або знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні Київського районного суду м. Полтави.

     1.3. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

     1.4. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію Київського районного суду м. Полтави присвоюється гриф «для службового користування».

 

ІІ. Загальне діловодство:

     2.1. Відомості в матеріалах судових справ, які містять службову інформацію з обмеженим доступом інших державних органів, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій

     2.2. Узагальнені відомості щодо зареєстрованих печаток і штампів суду, а також сховищ матеріальних носіїв службової інформації та ключів від них.

 

 ІІІ. Питання режиму та діловодства:

     3.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, стан та порядок охорони державної таємниці та службової інформації у суді.

     3.2. Узагальнені відомості щодо категорій документальних секретних матеріалів та строків їх зберігання у системі.

     3.3. Узагальнені відомості щодо облікованих в суді матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф обмеження доступу.

     3.4. Відомості щодо організації, проведення або документального оформлення результатів засідань експертної комісії суду з питань таємниць.

     3.5. Відомості щодо організації, проведення або документального оформлення результатів засідань експертно-перевірочних комісій органів державного архіву з питань розгляду секретних архівних матеріалів.

     3.6. Узагальнені відомості щодо призначення особи на посаду начальника (заступника начальника) режимно-секретного органу (далі – РСО) суду або працівника, на якого покладені обов’язки із забезпечення режиму секретності.

     3.7. Відомості щодо погодження зі СБ України створення, реорганізації або ліквідації РСО суду, які за сукупністю розкривають дані про: обіг матеріальних носіїв секретної інформації, кількість матеріальних носіїв секретної інформації, що перебувають на зберіганні, чисельність працівників, яким передбачено надання допуску до державної таємниці, підпорядкованість РСО, діючу організаційно-штатну структуру та заплановані в ній зміни.

     3.8. Відомості щодо організації або результатів перевірки громадян у зв’язку з допуском до державної таємниці з розкриттям установочних даних громадян, форми допуску їх до державної таємниці, ініціатора такої перевірки, найменування державного органу, підприємства, установи, організації.

     3.9. Відомості щодо посад працівників суду, перебування на яких потребує оформлення допуску та доступу до державної таємниці.

     3.10. Узагальнені відомості щодо заходів, спрямованих на захист інформації з обмеженим доступом при прийомі зарубіжних делегацій або окремих іноземців у суді.

     3.11. Відомості, що розкривають систему та/чи організацію заходів з охорони режимно-секретного органу суду.

     3.12. Відомості, що розкривають стан інженерно-технічних засобів захисту або охоронної сигналізації об’єктів суду.

     3.13. Відомості щодо порядку надання, переоформлення або скасування допуску чи надання (припинення) доступу до державної таємниці громадянам та працівникам суду.

     3.14. Відомості щодо переліку, результатів обстеження та стану режимного приміщення (зони, території тощо) для проведення конкретних видів секретних робіт в суді.

     3.15. Відомості за окремими показниками з питань планування, організації та ведення секретного діловодства режимно-секретного органу суду.

     3.16. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час поводження з секретними виробами та/чи секретними технічними документальними матеріалами.

     3.17. Узагальнені відомості щодо порядку передачі матеріальних носіїв секретної інформації у разі зміни начальника РСО, реорганізації або ліквідації РСО.

     3.18. Відомості щодо погодження СБ України потреби у наданні громадянину допуску до державної таємниці без урахування номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

     3.19. Узагальнені відомості щодо пропускного та внутрішньооб’єктового режиму окремого суб’єкта режимно-секретної діяльності.

     3.20. Узагальнені відомості щодо забезпечення режиму секретності на окремому суб’єкті режимно-секретної діяльності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

     3.21. Узагальнені відомості щодо дій посадових осіб суду у випадку виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації.

     3.22. Відомості про паролі, ключі, ідентифікатори, які використовуються у комп’ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом.  

 

IV. Військовий облік та мобілізаційна робота

     4.1. Відомості щодо планування, організації або проведення в суді заходів з мобілізаційної підготовки чи мобілізації.

     4.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

     4.3. Відомості про організацію оповіщення, збору, зв’язку та управління в особливий період.

     4.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Київським районним судом м. Полтави.  

     4.5. Розпорядчі документи з мобілізаційного плану.

     4.6. Відомості щодо організації та виконання завдань з мобілізаційної підготовки під час листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.  

 

V. Технічний захист інформації

     5.1. Узагальнені відомості щодо вимог (рекомендацій) із забезпечення технічного захисту секретної інформації на конкретних об’єктах інформаційної діяльності, у конкретних інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах суду.

     5.2. Відомості щодо планування, організації, запровадження заходів, фактичного стану, наявності недоліків в організації технічного захисту секретної інформації в суді.

     5.3. Узагальнені відомості щодо стану ефективності технічного захисту секретної інформації на конкретних об’єктах інформаційної діяльності, у конкретних інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах суду.

     5.4. Відомості, що містяться в матеріалах державної експертизи у сфері ТЗІ та відомості щодо виданих/зареєстрованих актів атестації комплексів ТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності та атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах суду.

     5.5. Відомості щодо паролів доступу користувачів до інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних систем, що експлуатуються у суді.

 

 VI. Міжнародне співробітництво

     6.1. Відомості щодо планування, організації прийому зарубіжних делегацій та окремих іноземців.

     6.2. Відомості, які визначають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій або окремих іноземців.

     6.3. Відомості щодо результатів прийому зарубіжних делегацій або окремих іноземців. .