flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила пропуску осіб до приміщення суду

03 листопада 2016, 11:17

Додаток №4  до наказу

№36-о.д. від 03 листопада 2016р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                           Голова Київського

                                                                           районного суду м. Полтави

________________В.М.Шиян

«___» ______________ 20__року

 

ІНСТРУКЦІЯ

з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах захисту Київського районного суду м. Полтави

І. Загальні положення

1.1. Інструкція з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах захисту Київського районного суду м. Полтави  (далі - Інструкція), розроблена з метою визначення вимог до порядку охорони, організації пропускного режиму, порядку доступу до службових і режимних приміщень, адміністративних будівель і території Київського районного суду м. Полтави та підтримання громадського порядку в суду і збереження матеріальних цінностей. Інструкція діє на період до початку виконання в повному обсязі повноважень, визначених ст..160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Службою судової охорони.

1.2. У цій інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

пропускний режим - установлений у межах об'єкту охорони порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою виключення можливості безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об'єкт та з об'єкта охорони;

внутрішньо об’єктовий режим - порядок, установлений у межах об'єкта охорони, що забезпечується сукупністю заходів і правил внутрішнього розпорядку, обов'язкових для виконання особами, які на ньому перебувають (спеціальні об’єкти, зони);

об'єкт охорони – будівля, територія та майно суду, визначені угодою про надання послуг з охорони, укладеному з суб’єктом охоронної діяльності;

суб'єкт охоронної діяльності - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність відповідно та у встановленому законодавством порядку;

персонал охорони - працівники, які безпосередньо виконують функції з охорони об’єкта, відповідно до свого кваліфікаційного рівня;

1.3. Дана Інструкція розповсюджується на об’єкти захисту та охорони, що розташовані за адресою: м.Полтава провулок Хорольський, 6  та знаходяться в межах контрольованої зони Київського районного суду м. Полтави.

ІІ. Організація охорони та пропускного режиму

2.1. Організація цілодобової охорони території суду, дотримання режимних заходів з питань забезпечення охорони та пропускного режиму здійснюються працівниками суду, особовим складом суб’єкта охоронної діяльності та особовим складом військових частин та підрозділів Національної гвардії України (далі - військові частини) та органами внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (далі - органи внутрішніх справ) за місцем їх дислокації, а також за допомогою пульта централізованої охорони, наявних інженерно-технічних засобів охорони та зв’язку.

2.2. Внутрішньо-об’єктовий режим доступу до секторів конвоювання та утримання обвинувачених забезпечується військовими частинами та органами внутрішніх справ з середини сектору, згідно Інструкції з конвоювання та утримання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), за вимогою судів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України від 26.05.2015 року №613/785/5/30/29/67/68 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2015 року за № 698/27143, та ззовні за підтримки суб’єкта охоронної діяльності та працівників суду під час конвоювання та під час судових засідань.

2.3. Охорона та пропускний режим на територію суду (об’єктів захисту) здійснюється суб’єктом охоронної діяльності в неробочий час, вихідні і неробочі дні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  №906 від 9 листопада 2015 року «Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також судових експертиз», та працівниками суду в робочі години суду, згідно цієї Інструкції.

2.4. Відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку, в суді  встановлено п’ятиденний робочий тиждень з наступним режимом роботи:

- початок роботи з понеділка по п’ятницю - о 08:00 годині;

- закінчення робочого дня з понеділка по четвер – о 17:15 годині;

- закінчення робочого дня у п’ятницю – о 16:00 годині;

- у передсвяткові та неробочі дні тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

2.5. Пропускний режим на об’єкті у робочі дні за розпорядженням керівника апарату суду здійснює працівник апарату суду.

2.6. Пропускний режим на об’єкті після закінчення робочого дня до початку наступного, а також у вихідні та неробочі дні здійснює суб’єкт охоронної діяльності, з яким здійснюються відносини суду щодо надання послуг з охорони.

2.7. У разі ускладнення оперативної обстановки щодо охорони об’єкту, вживаються заходи з нейтралізації, силами персоналу охорони та, за необхідності, із використанням засобів зв’язку та засобів сповіщення пультів охорони, залучаються додаткові сили й засоби суб’єкта охоронної діяльності, при подальшій ескалації – органів і підрозділів внутрішніх справ та військових частин за місцем їх дислокації.

ІІІ. Пропускний режим

3.1. Вхід (вихід) до будівлі суду здійснюється через центральний вхід зі сторони провулка Хорольський.

На вході до будівлі суду обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв'язку, рамковими та ручними металошукачами і відеоспостереженням.

3.2. Для речей, які заборонено проносити до приміщень суду, а також для великогабаритних речей розміром не менше 40 х 30 х 20 см, поряд із пунктами пропуску обладнуються камери схову.

3.3. Пропуск осіб здійснюється за службовими посвідченнями чи іншими документами, що засвідчують особу, а також інших документів, що містять підстави перебування у суді.

Особи, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних та адміністративних справ, пропускаються до суду при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який засвідчує особу. У разі, якщо в особи відсутнє посвідчення, персонал охорони через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу прибулого і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні.

3.4.За перебування відвідувачів на об’єктах захисту відповідають посадові особи, які дали дозвіл для проходу на територію, та їх керівники.

3.5.  Персонал охорони у Журналі реєстрації відвідувачів (додаток до Інструкції) зазначає дані відвідувача (П.І.Б., серію та номер документу посвідчення особи).

Журнал має бути пронумерованим, прошитим і опечатаним у встановленому порядку.

3.6. У вихідні, святкові та неробочі дні у приміщення суду пропускаються судді та працівники апарату суду за пред’явленням службового посвідчення, інші працівники за наявного письмового розпорядження керівника суду.

3.7.  До приміщень судів із вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими; чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозоточивої чи дратівної дії, пропускаються працівники правоохоронних органів та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків, працівники суду при пред'явленні дозволу на право носіння такої зброї. Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя й здоров'я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

3.8. Контроль за здійсненням охорони та пропускним режимом на території суду, здійснюється особою, відповідальною за забезпечення захисту інформації в суді.

3.9.  В окремих приміщеннях та спеціальних секторах, за організацію охорони та пропускного режиму відповідають керівники відповідних структурних підрозділів суду у порядку забезпечення внутрішньо об’єктового режиму та цієї інструкції.

ІV. Забезпечення пропускного режиму

4.1. Під час пропуску відвідувачів до охоронної території, персонал охорони зобов’язаний перевіряти посвідчення працівників або інші пред’явлені документи, що засвідчують особу. Узявши у руки пред’явлені документи, необхідно звертати увагу на:

 • відповідність форми документа, що дає право входу (виходу);
 • наявність відповідних реквізитів у документі;
 • належність документа його пред’явникові;
 • наявність печатки відповідного закладу й підпису особи, яка видала документ;
 • строк дії документа;
 • наявність виправлень або підроблень у документі;

4.2. У разі виявлення неправильно оформленого документа або підозри щодо його підроблення, персонал охорони зобов’язаний негайно доповісти про це керівництву суду і діяти за його вказівкою.

4.3. Забороняється пропуск осіб до приміщень судів:

 • у стані сп'яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль (алкогольного чи наркотичного);
 • з тваринами;

 

4.4. Під час проведення закритих судових засідань, пропуск осіб до зали судового засідання обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.

V. Охорона об’єктів захисту

5.1. Охорона об’єктів захисту здійснюється з метою забезпечення належних умов праці працівників суду, охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, технічного обладнання та іншого майна, недопущення проникнення на територію, відбиття нападу на об’єкти захисту, що охороняються.

У разі несанкціонованого проникнення сторонніх осіб на об’єкт охорони у робочий час, персонал охорони (працівники суду) повідомляє засобами зв’язку суб’єкт охорони та правоохоронні органи, які діють згідно з власними внутрішніми правилами та інструкціями щодо питань затримання та нейтралізації негативного впливу від несанкціонованого проникнення.

5.2. У випадку виникнення в районі розташування суду групових порушень громадського порядку або масових заворушень, блокування території об’єкта, спрямованих на дезорганізацію роботи суду, терміново повідомляється суб’єкт охоронної діяльності.

5.3. Охорона об’єктів захисту здійснюється за двома варіантами:

1) звичайний варіант - забезпечення пропускного режиму та підтримання громадського порядку на території суду здійснюється працівниками суду;

2) посилений варіант - забезпечення пропускного режиму та підтримання громадського порядку на території суду при отриманні інформації про можливі групові порушення громадського порядку чи в разі виникнення масових заворушень поблизу території розташування об’єктів захисту, а також у випадку їх блокування, здійснюється працівниками суду спільно з працівниками суб’єкту охоронної діяльності.

5.4. Порядок застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї працівниками суб’єкта охоронної діяльності під час охорони об’єктів захисту, встановлюється внутрішньо-відомчими нормативними документами, згідно чинного законодавства України.

5.5. Охорона об’єктів здійснюється шляхом постійного візуального та відеоспостереження, у нічний час додатково погодинним пішим обходом і оглядом внутрішньої та зовнішньої об’єктових територій.

5.6. Вхідні двері до режимних приміщень, спеціальних зон та секторів обладнуються врізаними чи накладними ригельними замками, засобами для опечатування індивідуальними печатками.

5.7. Особи та працівники суду після закінчення робочого дня вимикають у службових приміщеннях електроприлади, комп’ютерну техніку, освітлення, замикають вхідні двері до цих приміщень.

5.8. Робочі примірники ключів від режимних приміщень, спеціальних зон чи секторів заборонено лишати в дверях під час робочого дня, в неробочий час, вихідні та святкові дні, зберігаються в тубусах, опечатаних особистими номерними металевими печатками відповідальних за приміщення осіб, та здаються персоналу охорони із зазначенням номеру відтиску металевої печатки та датою у відповідному журналі обліку.

Режимні приміщення, спеціальні зони та сектори здаються під охорону та знімаються з охорони посадовими особами, які мають на це право.

5.9. Категорично заборонено залишати службові приміщення суду відчиненими, без нагляду, навіть на короткий час, на протязі робочого дня. 5.10.  Заборонено залишати службові приміщення суду, без нагляду працівника суду, у присутності сторонніх осіб, навіть на короткий час.

5.11.  У разі виникнення позаштатних ситуацій у неробочий час (спрацювання систем сигналізації, сповіщення, контролю доступу, або виявлення несанкціонованого проникнення на об’єкт охорони, аварія тощо), коли необхідно відчинити і оглянути службове приміщення, персонал охорони негайно доповідає керівництву та повідомляє відповідальну особу.

 

У разі відсутності ознак можливого несанкціонованого проникнення в приміщення, працівник охорони повинен виявити і усунути причини спрацювання системи.

VІ. Обов’язки працівників суду, персоналу охорони із додержання правил Інструкції

 • знати та виконувати вимоги пропускного режиму, неухильно додержуватись їх у своїй діяльності;
 • забезпечувати надійну схоронність своїх пропускних документів і нікому їх не передавати, в тому числі співробітникам суду;
 • суворо виконувати встановлений розпорядок роботи, у випадку необхідності роботи в неробочий час своєчасно повідомляти про це керівників своїх структурних підрозділів;
 • у разі втрати перепустки або посвідчення, ключів, печаток негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника структурного підрозділу та відповідального;
 • про всіх підозрілих осіб, підозрілі предмети, виявлені на території суду, негайно повідомляти працівникам підрозділу охорони.

 

VІІ. Відповідальність за порушення вимог Інструкції

За порушення вимог Інструкції працівники несуть відповідальність згідно чинного законодавства. У випадках порушень пропускного режиму, несанкціонованого відчинення приміщень або сейфів (шаф), виявлення ознак спроб проникнення до них сторонніх осіб, проводиться службове розслідування за письмовим розпорядженням керівництва.