flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Базові показники ефективності діяльності суду за І півріччя 2016 року

 

  13                    
        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
     
             
             
Базові показники ефективності діяльності      
    Київського районного суду м. Полтава        
                       
за перше півріччя 2016 року      
                       
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік      
1. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 570        
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 20        
2. Кількість справ і матеріалів, що надійшли 3905        
3. Кількість розглянутих справ і матеріалів 3866        
4. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 608        
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 18        
5. Кількість скасованих судових рішень 60        
6. Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду 0        
в т. ч. визнаних обґрунтованими           
7. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
344,23        
8. Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
11565        
9. Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
30        
10. Кількість працівників апарату суду на одного суддю 3        
11. Відсоток розглянутих справ 99,00        
12. Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 297,38        
13. Відсоток скасованих судових рішень 1,55        
14. Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
82        
15. Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
872        
16. Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
         
17. Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування