flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану організації роботи за зверненнями громадян в 2011 році

  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                   Голова Київського

                                                                                   районного суду м. Полтави

                                                                                    ____________  В.М.Шиян

                                                                                                          

                       «30» грудня 2011 року

 

АНАЛІЗ

стану організації роботи за зверненнями громадян

в 2011 році

 

На виконання плану роботи Київського районного суду м. Полтави на ІІ півріччя 2011 року, затвердженого наказом керівника апарату суду №22-о.д. від 30.06.2011 року,  та у зв’язку з надходженням запиту ТУ ДСА в Полтавській області, мною, консультантом суду з кадрової роботи, Рубан Ж.Ю., було проаналізовано стан організації роботи за зверненнями громадян в 2011 році.

 

Згідно діючого законодавства громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Стаття 40 Конституції України усім громадянам України надає право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Право на звернення забезпечує громадянам можливість обстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, участі в управлінні державними і громадськими справами та впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій.

Звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування мають важливе значення у забезпеченні постійного зв'язку між державою та громадянином, у вирішенні життєво важливих проблем окремої людини і суспільства в цілому, і реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина.

 

Робота зі  зверненнями громадян в Київському районному суді м. Полтави впродовж 2011 року проводилася у відповідності до  Закону України «Про звернення громадян» та законодавчих актів, які конкретизують статтю 40 Основного Закону.

 

Так, протягом 2011 року на розгляд до суду надійшло 470 звернень (325 – за перше півріччя 2011 року та 145 звернень – за друге півріччя 2011 року), проти 331 звернення за аналогічний період 2010 року, що збільшилося 139 звернень, або 30%.

 

Звернення на адресу суду надходили як безпосередньо від громадян, так і з інших інстанції. Для більш зручного їх відображення розглянемо наступну таблицю:

 

Звернення надійшло з:

 

За 2010 рік

За 2011 рік

Місця проживання особи

274

437

Міністерства юстиції України

-

1

Депутатське звернення

-

1

Секретаріату  уповноваженого ВРУ з прав людини

2

1

Верховного Суду України

1

3

Вищого  Адміністративного  Суду України

8

3

ДСА України, ТУ ДСА в Полтавській області

1

2

Ради суддів Полтавської області

6

-

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

-

5

Київський апеляційний адміністративний суд

-

1

Апеляційного суду  Полтавської області

29

5

Прокуратури  Київського району м.Полтави

1

2

Прокуратури  Полтавської області

2

-

СІЗО, Виправної  колонії

3

4

Виконавчого  комітету Полтавської міської ради

4

5

Всього:

331

470

 

В 2011 році найчисельнішими за кількістю продовжують залишатися звернення громадян категорії «діти війни» зпитань надання інформації по справі – повідомити про результати розгляду чи надіслати вихідні дані направлення адміністративної справи до суду апеляційної інстанції.

Так, протягом року до суду надійшло 336 звернень громадян з проханням надати інформацію по справі (248 – за І півріччя та 88 – за ІІ півріччя 2011 року), з яких у 282 зверненнях (217 – за І півріччя та 65 – за ІІ півріччя 2011 року) заявниками були громадяни, які мають статус «дитини війни».

В другому півріччі 2011 року помічники суддів та секретарі судових засідань Київського районного суду м. Полтави здійснювали виклик до суду в телефонному режимі позивачів у справах за позовами «дітей війни» для вручення їм копій процесуальних документів та виконавчих листів по справах, у зв’язку з чим і відбулося зменшення кількості письмових звернень до суду протягом вказаного періоду зазначеної категорії осіб.

Основною ж та найбільш поширеною причиною звернень громадян до суду протягом 2010 року було закінчення повноважень у діючих суддів, які були призначені на посаду строком на 5 років, у зв’язку з чим до суду надходили звернення громадян з проханням передати справу на розгляд іншому судді та скарги на тривалий розгляд справ, а також неодноразові зміни в чинному законодавстві щодо підсудності справ, пов’язаних із соціальними виплатами, що призвели до значної кількості звернень «дітей війни» щодо надання інформації про результати розгляду справ за їхніми позовами.

 

Крім того, протягом 2011 року серед порушених громадянами в своїх зверненнях питань були також:

§   про видачу копії документів по справі - 32 звернення,

§   скарги на дії суддів (29 звернень), працівників апарату суду (13 звернень), працівників органів внутрішніх справ (4 звернення) та працівників органів державної влади в сфері соціального захисту населення (1 звернення),

§   скарги на тривалість в часі: 5 звернень з приводу прискорення розгляду справи, 1 звернення щодо тривалого виготовлення виконавчого листа,  4 скарги  з питання порушення строків направлення справи до суду вищої інстанції та 1 скарга на тривале проведення експертизи,

§   з проханням: видати довідку про повернення сплаченого судового збору – 16 заяв, видати довідку про день ознайомлення з матеріалами справи  та про наявність в провадженні суду позовної заяви – по 1 заяві, надати: реквізити для сплати судового збору – 2 заяви,

§   про ознайомлення з матеріалами справи - 2 заяви, щодо ненадання матеріалів справи на ознайомлення – 1 скарга,

§   з проханням передати справу на розгляду іншому судді  -  2 заяви та про відвід судді – 1 звернення,

§   інші (заяви: про вселення, про розірвання шлюбу, про залишення позовної заяви без розгляду, про скасування постанови про накладення арешту на майно, про проведення дій посадових осіб, про надання копій документів з адміністративного матеріалу, про переклад рішення суду, про об’єднання справ, з проханням посприяти в розгляді справи; скарги: на порушення закону, на рішення суду, на невиконання рішення суду, на безпідставне повернення апеляційної скарги) – всього 18 звернень.

 

Ст.20 Закону України «Про звернення громадян» передбачає, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Максимальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Аналізуючи строки надання відповідей на звернення громадян, які надходили до суду протягом 2011 року, фактів порушення терміну їх розгляду не виявлено, відповіді на заяви та скарги надавалися в межах строку, встановленого законодавством, а саме:  в строк до 5 днів було розглянуто 170 звернень, до 15 днів -  273 звернення та до 30 днів –  27 зверненьЗалишок звернень на кінець звітного періоду, на які ще не надано відповіді становить  0.

Загальні ж дані щодо строків розгляду звернень громадян, з порівнянням статистичних даних 2010 та 2011 років, наведені  в  наступній діаграмі:

 

 

 

 

Крім письмових заяв, що надходили на адресу суду, громадяни протягом встановлених днів та годин прийому зверталися на особистий прийом  до голови суду.

Так, протягом 2011 року головою суду було розглянуто 89 звернень, питаннями яких було отримання інформації з приводу розгляду справи.

За аналогічний період минулого року таких звернень було 60, а предметом звернення громадян на особистий прийом до голови суду були питання щодо отримання інформації по справі, роз’яснення рішення суду, щодо подачі позовної заяви та отримання копії позовної заяви,   видачі копії рішення суду, стягнення державного мита та витрат  на ІТЗ по справі, отримання виписки, щодо невнесення в списки виборців, проведення експертизи.

Порівняльні дані щодо осіб, прийнятих на особистому прийомі  головою суду за 2010 та 2011 роки наведені в наступній діаграмі.

 

 

 

З метою об’єктивного, неупередженого та своєчасного розгляду звернень громадян,  у суді призначені відповідальні особи з цього напрямку роботи, які забезпечують оперативне та всебічне вирішення порушених у зверненнях питань.

Загалом робота Київського районного суду м. Полтави за звітний період в частині розгляду звернень громадян була спрямована на забезпечення всебічного, якісного і кваліфікованого розгляду порушених громадянами питань. Фактів порушень Законів України «Про звернення громадян» у звітному періоді не виявлено.

 

Консультант з

кадрової роботи                                                                                 Ж.Ю.Рубан