flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

2010 рік

 АНАЛІЗ РОБОТИ

Київського районного суду м. Полтави

в 2010 році

 

1. ОБЛІКОВО –СТАТИСТИЧНА РОБОТА В СУДІ.

 

Відповідно до плану роботи суду на перше та друге півріччя 2010 року та з метою визначення стану роботи суду по здійсненню правосуддя, проаналізовано стан обліково-статистичної роботи в Київському районному суді м. Полтави за перше півріччя 2010 року та за 2010 рік.

Згідно Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ та матеріалів, затвердженої Наказом ДСА України 05.06.2006 р. № 55  Київським районним судом м. Полтави були складені піврічні та річні звіти за формами  1, 2 А, 2 Ц, 3, 4, 5.

Відповідно до Інструкції щодо заповнення і подання форми  звітності № 1-Л «Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України» щоквартально складався звіт за формою № 1-Л.

Крім того, відповідно до Інструкції щодо заповнення і подання форми звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ», затвердженої Наказом ДСА України від 20.02.2007 р. № 15 щомісячно складалися звіти за формою № 1-ОП.

Складено первинний звіт про стан здійснення правосуддя щодо застосування Закону України від 12 грудня 2008 року № 660-VI «Про амністію» за формою 1 АМ.

Складено звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності за 2010 рік за формою № 1 АП.

Облік адміністративних матеріалів в суді здійснюється за допомогою електронної системи «Судова статистика – Атлант».

З жовтня 2010 року в суді почали вивчення та пробну роботу в програмі «Діловодство в загальних судах».

Кожна форма статистичного звіту в Київському районному суді м. Полтави складається в кількох примірниках, які підписуються головою суду та виконавцем. Один примірник звітів залишається в суді, де і зберігаються в спеціальному наряді, який прошитий та пронумерований, інший примірник надсилається  до ТУ ДСА України в Полтавській області (чи іншої державної установи). Статистична звітність завжди подається із супровідним листом до встановленого терміну.

Особи відповідальні за складання звітності та наповнення електронної бази визначаються наказом голови суду.

Статистичні звіти в суді складаються на основі документів  первинного обліку, ведення яких здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої Наказом ДСА України від 27.06.2006 р. № 68 із змінами та доповненнями.

В суді ведеться облік статистичних карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу. Картки в суді заповнюються відповідно до вимог наказу ДСА України від 18.03.2004 р. № 32/04.

Судді Київського районного суду м. Полтави протягом року брали участь у семінарських заняттях, що проводились апеляційним судом Полтавської області, згідно плану надання методичної допомоги суддям місцевих судів, а саме:

- 26 березня 2010 року «Практика розгляду судами цивільних справ по вирішенню спорів, які виникають з питань укладення, виконання та припинення кредитних договорів. Особливості дострокового повернення кредиту та звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) для погашення боргу» (готувала суддя Васильєва Л.М.), «Питання призначення покарання»;

- 23 квітня 2010 року «Практика розгляду судами цивільних справ по вирішенню спорів про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ДТП» , «Відповідальність за злочини проти власності у світлі Постанови Верховного Суду України від 06.11.2009 року № 10 «Про судову практику розгляду справ про  проти власності»;

- 28 травня 2010 року «Практика розгляду справ по вирішенню спорів за позовами власників житлових будинків (квартир) з питання переведення житлових приміщень у нежитлові та здійснення змін переміни цільового призначення (проведення перепланування та переобладнання), крім того суддею Антоновим А.В. було підготовлено заняття на тему: «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів Постанова Пленуму ВСУ № 16 від 18.06.2009 року»;

- 04 червня 2010 року  за темою навчання: «Причини скасування судових рішень з постановленням нових рішень у 2009 році»; «Причини скасування рішень з направленням справи на новий розгляд у 2009 році».

- 27 жовтня 2010 року за темою навчання: «Практика застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» (готував суддя Куліш Ю.В.) та інші заняття.

Керівник апарату суду Швидка О.М. взяла участь у тренінгу, для керівників апаратів на тему: «Стратегічне планування та управління колективом», що проводився Українською асоціацією сприяння розвитку судового адміністрування 05 -06 травня 2010 року.

                Відповідно до плану роботи суду суддями та працівниками апарату суду були підготовлені реферати та проведені семінарські заняття з вивчення:

Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України 27.06.2006 р. № 68 на теми:  «Оформлення цивільних справ після закінчення підготовки судового розгляду та дії секретаря судових засідань під час розгляду справ, фіксування судового процесу»; «Реєстрація та облік звернень громадян, відповідно до Інструкції з діловодства та ЗУ «Про звернення громадян»»; «Звернення до виконання судових рішень», «Приймання й облік апеляцій, апеляційних, касаційних скарг та касаційних подань на судові рішення»,  «Звернення до виконання судових рішень» та ін.;

- Інструкції щодо заповнення форми картки обліку сум шкоди, завданої злочином, затвердженої наказом ДСА від 17.01.2005 р. № 21, на тему: «Заповнення форми картки обліку сум шкоди завданої злочином»;

Інструкції щодо заповнення картки на особу, стосовно, якої судом розглянуто кримінальну справу, затвердженої наказом ДСА від 18.03.2004 р. № 32/04, на тему: «Заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу»;

Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, затвердженої наказом ДСА від 21.07.2005 р. № 84 на тему: «Порядок фіксування судового процесу технічними засобами»;

Інструкції щодо порядку передання до архіву суду, збереження в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду, затвердженої наказом ДСА від 14.07.2003 р. № 277.

На основі піврічних чи річних обліково – статистичних звітів працівниками суду проводяться аналізи, згідно з планом роботи суду.

Так, в 2010 році згідно плану роботи суду було проведено аналіз звернення громадян за перше півріччя 2010 року та 2010 рік; проаналізовано розгляд цивільних та адміністративних справ за кожен квартал 2010 року окремо по суддям та по суду в цілому, проаналізовано причини порушення процесуальних строків при розгляді цивільних справ за кожен квартал 2010 року, щомісяця аналізується стан виконання постанов про примусовий привід; проаналізовано стан виконання окремих постанов та ухвал суду; проаналізовано причини закриття справ про адміністративні правопорушення у 2009 році, зокрема, за ст. 22 та у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП; узагальнено практику розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.. 130 КУпАП за 2009 рік; проведено узагальнення розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 41 КУпАП, що перебували в провадженні суду в першому півріччі 2010 року та ін.

На виконання плану заходів щодо покращення роботи Київського районного суду м. Полтави на перше півріччя 2010 року керівником апарату суду,  було перевірено стан роботи канцелярії, помічників суддів та секретарів судових засідань, щодо дотримання вимог Інструкції з діловодства. Під час перевірки були виявлені певні недоліки, так наприклад не всі журнали були прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою, невчасна передача справ секретарями судових засідань до канцелярії суду За результатами перевірки голові суду було подано доповідну записку, проведені індивідуальні бесіди з працівниками суду з приводу недопущення в подальшому виявлених помилок.

 

2. РОЗГЛЯД СПРАВ

 

В провадженні Київського районного суду м. Полтави в 2010 році перебувало 19421 справ усіх категорій, з них 17441 справу розглянуто.

2.1. Кримінальні справи

Відповідно до статистичного звіту за формою №1 про розгляд справ у порядку кримінального судочинствапротягом 2010 року в суді перебувало 2405 справ різних категорій, з них 2260 справ розглянуто.

А саме: в 2010 році в провадженні суду перебувало 583 кримінальні справи (залишок 137 справ + надійшло 446 справи), розглянуто 459 справи (що становить 79% від загальної кількості справ), залишок станом на 01.01.2011 року становить 124 справи.

Окремо по суддям дану інформацію наведено в таблиці:

п/п

Суддя

Перебувало

Розглянуто

Залишок

1.

Антонов А.В.

150

126

24

2.

Васильєва Л.М.

2

2

0

3.

Калько О.С.

39

24

15

4.

Куліш Ю.В.

165

135

30

5.

Логвінова О.В.

71

55

16

6.

Одринська Т.В.

50

29

21

7.

Шаповал Т.В.

13

12

1

8.

Шиян В.М.

93

76

17

 

Всього

583

459

124

 

Залишок кримінальних справ, що не розглянуті у строк понад 6 місяців – 19 справ, з них:

 з 6 міс. до 1 р. – 14,

з 1 р. до 2 р. – 4 справи,

понад 2 роки – 1 справа.

Тобто, 15% із загальної кількості нерозглянутих справ, складають справи, що не розглянуті в строк понад 6 місяців.

По 6 кримінальним справам 7 осіб станом на 01 січня 2011 року утримується під вартою понад 6 місяців.

Судом протягом 2010 року вживались наступні заходи по кримінальним справам:

Винесено окремих постанов

21

         з них у зв'язку зі зривом судового засідання

17

Застосовано судом привід підсудного

116

         з них кількість справ, у яких не виконано привід

54

Застосовано судом привід свідка, потерпілого

116

         з них кількість справ, у яких  не виконано привід

54

Кількість справ, в яких

на осіб накладено штраф

61

надіслано відповідні листи щодо зриву судового засідання

0

змінено підсудному запобіжний захід на взяття під варту

48

вжито інші заходи

0

 

Зупинених провадженням – 15 справ (з них, 13 – розшук підсудного, 2- хвороба підсудного).

Основні категорії розглянутих справ, складають справи про злочини проти:

- життя та здоров’я особи – 42;

- власності – 213;

- у сфері обігу наркотичних засобів -105;

- інші злочини – 99.

Дану інформацію можна зобразити на діаграмі:

 

 

 

 Для порівняння в 2009 році в провадженні суду перебувало – 554 кримінальні справи, з них розглянуто 417 справ, залишок 137 справ.

Не було розглянуто в строк понад 6 місяців – 28 справ, а саме:

понад 6 міс. до 1 р.– 25;

понад 1 р.  до 2 р. – 2,

понад 2 роки – 1.

Зупинених провадженням - 15 справ.

Протягом 2010 року в провадженні суду перебувало 24 скарги в порядку ст. 27 КПК України, з них 23 скарги було розглянуто, в тому числі по 10 порушено кримінальну справу.

За результатами розгляду справ в 2010 році судом були призначені наступні покарання: штраф відносно 100 осіб,громадські роботи – 10, арешт -16, обмеження волі - 4, позбавлення волі – 99; звільнено від відбування покарання – 196.

В 2010 році в провадженні суду перебувало 706 справ за поданнями правоохоронних органів, з них 701 справа розглянута, 3 повернуто.

Також в провадженні суду перебувало 705 справ щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, всі справи були розглянуті.

 

2.2. Адміністративні справи.

 

В 2010 році до Київського районного суду м. Полтави надійшло 4265 позовних заяв в порядку адміністративного судочинства (залишок на початок звітного періоду складав 4 заяви), з них розглянуто позовних заяв - 4268 (повернуто 34+ відмовлено у відкритті провадження -68, відкрито провадження у справі 4166).

В провадженні суду перебувало 5033 адміністративні справи, з них розглянуто 4173 справи. Найбільше було розглянуто справ за позовами громадян до Пенсійного фонду України та його управлінь про перерахунок пенсії – 2799 справ, в тому числі 2635 справ про перерахунок пенсії дітям війни. Залишок – 860 справ.

В провадженні суду також перебувало 19 заяв про перегляд справи за нововиявленими обставинами, з 18 заяв булорозглянуто.

Отже, відповідно до звіту за формою № 2А про розгляд судом справ в порядку адміністративного судочинства в провадженні суду в 2010 році всього перебувало 5154 справ, розглянуто 4388 справ в порядку адміністративного судочинства.

Для порівняння в 2009 році в провадженні суду перебувало 4619 адміністративні справи, з них 3748 справ було розглянуто. Тобто, в 2010 році судом було розглянуто справ даної категорії на 15% більше в порівнянні з 2009 роком.

Судом при розгляді справ в порядку адміністративного судочинства було застосовано наступні заходи: постановлено 1 ухвалу про примусовий привід свідка та 1 окрему ухвалу.

 

2.3. Цивільні справи.

В 2010 році в проваджені Київського районного суду м. Полтави перебувало 8865 цивільних справ всіх категорій, з них 8017 справ розглянуто, що складає 90% від загальної кількості справ.

Основну категорію цивільних справ складають:

2.3.1. Наказне провадження.

В провадженні суду в 2010 році перебувало 1438 заяв про видачу судового наказу, з них 1262 заяви розглянуто (залишок 176 справ); 68 заяв про скасування судових наказів, з них 56 заяв розглянуто (залишок 12 справ).

В 2009 році в провадженні суду перебувало 487 заяв про видачу судового наказу, що на 66 % менше, ніж в 2010 році.

2.3.2. Позовне провадження.

В суді в 2010 році перебувало 4994 позовні заяви, з них 4982 заяви розглянуто ( повернуто 151заява + 4493 - відкрито провадження по справі + 338 відмовлено у відкриття провадження у справі).

В провадженні суду в 2010 році перебувало 6321 цивільна справа, з них 5729 справ розглянуто, що на 33% більше, ніж в 2009 році. Залишок - 592 справи.

Найбільше було розглянуто спорів, що виникають із договорів – 3332 справи; що виникають із сімейних правовідносин – 847 справ, спорів про право власності -516 справ та спорів, що виникають з житлових правовідносин - 462 справи.

Зупинено провадженням 103 справи позовного провадження. Залишок справ, що не розглянуті у строк понад 3 місяці складає 131 справу, з них:

з 3 міс. до 6 міс. – 66;

з 6 міс. до 1 р. – 40;

з 1 р. до 2 р. - 23 (станом на 01.01.2010 року - 45);

понад 2 роки – 2 справи.

В порівнянні з цим же періодом минулого року ситуація щодо кількості цивільних справ позовного провадження, що не були розглянуті в строк понад 3 місяці значно покращилась. Так,  станом на 01.01.2010 року в провадженні суду перебувало 797 справ (що становило 44% від загального залишку справ позовного провадження), що не були розглянуті в строк понад 3 місяці, з них: з 3 до 6 місяців -570, з 6 місяців до 1 року – 182 справи, з 1 року до 2-х років - 45 справ.

В 2009 році в провадженні суду перебувало 5669 цивільних справ позовного провадження, в 2010 – 6321, що на 10% більше. Залишок справ позовного провадження станом на 01.01.2010 року складав 1828 справ, залишок справ даної категорії станом на 01.01.2011 року становить 592 справи. Тобто, в 2010 році судом було розглянуто цивільних справ на 33% більше, ніж в 2009 році.

Отже, показники роботи суду за 2010 рік значно покращились в порівнянні з показниками роботи в 2009 році.

Суддями при розгляді цивільних справ протягом 2010 року вживалися наступні заходи:

-    винесено окремих ухвал – 9 (надійшло 5 повідомлень про вжиті заходи);

постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу (усього) 2, з них: 1 попередження, 1 примусовий привід свідка.

- складено 4 протоколи, відповідно до ст. 185 КУпАП .

2.3.3. Окреме провадження.

Протягом звітного періоду в суді перебувало 250 заяв окремого провадження, з них 249 заяв розглянуто ( 18 повернуто + 222 відкрито провадження + 9 відмовлено у відкритті провадження).

В провадженні суду в 2010 році перебувало 269 справ окремого провадження, з них 238 справ розглянуто. Найбільше було розглянуто справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, а саме 106 справ. Залишок – 31 справа. Зупинено провадженням 3 справи.

2.4. Справи про адміністративні правопорушення.

В 2010 році в провадженні суду перебувало 2997 справ про адміністративні правопорушення,  з них 170 справ повернуто та 2776 розглянуто. Залишок складає 51 справа.

Найбільше було розглянуто справ про вчинення адміністративних правопорушень передбачених статтями:

Стаття

КУпАП

 

Кількість розглянутих справ

122

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

137

124

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

428

130

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

375

155 1

Порушення порядку проведення розрахунків

270

1631

Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

144

163 2

Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

273

173

Дрібне хуліганство

142

 

В 2010 році Київським районним судом м. Полтави було розглянуто один матеріал про вчинення корупційних правопорушень.

3. КАДРОВА РОБОТА.

Штатна чисельність працівників Київського районного суду м. Полтави складає 60 чоловік, з них 13 суддів та 47 працівників апарату суду. Станом на 01.01.2011 року в суді працювало 8 чоловіків та 52 жінки. Колектив суду молодий, у віці від 18 до 34 років працює 45 осіб, з них 38 жінки. Повну вищу освіту мають 35 осіб ( з них 22 державних службовців), неповну вищу та базову вищу освіту мають 18 осіб.

З 27 липня 2010 року суддівський корпус працює в повному складі.

Із 41 державного службовця - 22 особи мають вищу освіту, 4 базову вищу освіту та 11 неповну вищу освіту.

15 державних службовців працюють в суді від 5 до 10 років та 7 державних службовців працюють понад 10 років.

В лютому - березні 2010 року в суді було організоване декларування доходів, суддів та державних службовців апарату суду та членів їх сімей, на підставі та в порядку, передбаченому ст. 13 ЗУ «Про державну службу».

Протягом 2010 року державні службовці апарату суду та судді Київського районного суду м. Полтави не притягувались до дисциплінарної відповідальності та відповідальності в зв’язку з недотриманням вимог ЗУ «Про боротьбу з корупцією»

В листопаді 2010 року в суді було проведено атестацію 31- го державного службовця. За результатами атестації всі державні службовці відповідають займаній посаді.

В зв’язку з прийняттям 07.07.2010 року Закону України «Про судоустрій і статус суддів» були розроблені та затверджені наказами керівника апарату суду посадові інструкції працівників апарату Київського районного суду м. Полтави; Порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями суду покладених на них обов’язків і завдань; Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців суду; затверджено список осіб, зарахованих до кадрового резерву на 2011 рік; Положення про канцелярію Київського районного суду м. Полтави.

4. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ.

Аналізуючи роботу суду за 2010 рік не можна не відмітити і проблемні питання, а саме:

- недостатнє забезпечення суду комп’ютерною технікою, що досить негативно впливає на роботу суду. Адже в наш час вся обліково-статистична робота вже повинна здійснюватись за допомогою комп’ютерних технологій і певні програми вже розроблені та впроваджуються в роботу судів, але, нажаль, ця робота ведеться ще не на досить високому рівні з незалежних від нас причин;

- також досить болючим є питання заробітної плати працівників апарату суду, що займаються судовою статистикою та й взагалі працюють в суді, яка, нажаль, не відповідає великому навантаженню на працівників. Посадові оклади всіх працівників апарату суду дорівнюють мінімальній заробітній платі, що є вкрай негативним явищем. На сьогоднішній день заробітна плата працівників суду не виконує свої основної функції – не є засобом заохочення працівника.

 

Керівник апарату                                                                     О.М. Швидка

«01» березня 2011 року