flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз організації роботи зі звернень громадян за І півріччя 2016р.

                                                                                         «ЗАТВЕРДЖУЮ»:

                                                                                                Голова Київського районного суду

                                                                                                м. Полтави

 

                                                                                                ____________ В.М. Шиян

                                                                                                «04» липня  2016 року

 

АНАЛІЗ

стану розгляду звернень громадян

за І півріччя 2016 року

 

На виконання плану роботи Київського районного суду м. Полтави на І півріччя 2016 року, мною, консультантом суду, проведено аналіз стану організації роботи за зверненнями громадян за І півріччя 2016 року.

Робота зі зверненнями громадян в суді проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 348 від 14.04.1997 року.

Протягом І півріччя 2016 року на адресу Київського районного суду м. Полтави надійшло 39 звернень, без врахування тих, що були подані на особистому прийомі голови суду. Із них, залишок нерозглянутих звернень на кінець звітного періоду складає 1 заява, яка надійшла на електронну адресу суду 28.06.2016 року.

Аналізуючи надходження до суду звернень за видами встановлено, що в 35 випадках громадяни (юридичні особи) зверталися до суду із заявами (запитами) та ще в 4  – зі скаргами.

В  більшості випадків громадяни (юридичні особи) надавали свої звернення до суду особисто, надсилали поштовим зв’язком чи електронною поштою, однак протягом аналізованого періоду мали місце випадки подання громадянами звернень, які стосуються діяльності суду, до інших інстанцій.

 

Вказана інформація відображена наступним чином:

Звернення надійшло з:

 

І півріччя 2016 року

Всього

із них

заяви/запити

скарги

Місця проживання особи (реєстрації юр.особи)

25

22

3

Апеляційного суду Полтавської області

2

1

1

Полтавської установи виконання покарань УДПС України в Полтавській області (№ 23)

3

3

-

Електронною поштою

9

9

-

Всього:

39

35

4

 

Звернень від Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни, інвалідів, непрацездатних осіб та багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки протягом аналізованого періоду до суду не надходило.

Письмових звернень без зазначення місця проживання, не підписаних автором,  а також  таких, з  яких неможливо встановити авторство, в звітному періоді не значиться.

 

Аналіз розгляду заяв та скарг,

 що надійшли до суду в І півріччі 2016 року

Протягом І півріччя 2016 року до суду надійшло 35 заяв та 4 скарги.

Результати аналізу звернень за змістом основних питань свідчать, що у зверненнях найчастіше порушувалися питання щодо повернення сплаченого судового збору - 12 заяв, надання інформації по справі – 7 заяв та інше – 16 заяв.

Щодо предмету розгляду скарг, які надходили до суду протягом І півріччя 2016 року, встановлено, що у 3 випадках скаржилися на дії суддів, в 1 випадку – подано апеляційну скаргу на відповідь суду, яка була надана в порядку Закону України «Про звернення громадян».

 

Аналіз строків розгляду звернень,

що надійшли до суду протягом І півріччя 2016 року

Аналізуючи строки надання відповідей на звернення громадян, які надходили до суду протягом І півріччя 2016 року, фактів порушення терміну їх розгляду не виявлено, відповіді на заяви та скарги надавалися в межах строку, встановленого законодавством, а саме: в термін до 5 днів було розглянуто 27 звернень, до 15 днів - 11 звернень. Залишок звернень на кінець звітного періоду, на які не було надано відповіді, становив 1 заяву.

 

 Аналіз особистого прийму громадян головою Київського районного суду

м. Полтави  протягом І півріччя 2016 року

Прийом громадян в Київському районному суді м. Полтави  здійснюється відповідно до затвердженого графіку прийому громадян головою суду, заступником голови суду, керівником апарату та заступником керівника апарату.

Згідно облікових даних журналу особистого прийому громадян протягом І півріччя 2016 року було розглянуто 5 звернень. Із них, головою суду було розглянуто 4 звернення, керівником апарату суду та заступником керівника апарату суду – 1 звернення.

Основними питаннями, з якими зверталися громадяни на особистий прийом до голови суду було отримання інформації щодо розгляду справи.

До керівника апарату суду та заступника керівника суду звернулася особа на особистий прийом з питанням щодо порядку подання апеляційної скарги.

За результатами особистих прийомів надавалися кваліфіковані та обґрунтовані роз’яснення чинного законодавства щодо проблемних питань, які порушували громадяни у своїх зверненнях.

Звернень громадян на прийом до заступника голови суду в  І півріччі 2016 року не було.

Загалом робота Київського районного суду м. Полтави за звітний період в частині розгляду звернень громадян була спрямована на забезпечення всебічного, якісного і кваліфікованого розгляду порушених громадянами питань.

Фактів порушень Закону України «Про звернення громадян» у звітному періоді не виявлено, всі звернення були розглянуті без порушення строків, передбачених Законом України «Про звернення громадян», а у випадку отримання заяв чи скарг з вищих інстанцій – в строки, зазначені в такому запиті.

 

 

 

Консультант суду                                                                                           Л.В. Калініченко