flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану організації роботи за зверненнями громадян в 2013 році

                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                         Голова Київського

                                                                                   районного суду м. Полтави

                                                                                    ____________  В.М.Шиян

                                                                                                          

                  «30» грудня 2013 року

 

АНАЛІЗ

стану організації роботи за зверненнями громадян

в 2013 році

              На виконання плану роботи Київського районного суду м. Полтави на ІІ півріччя 2013 року проведено аналіз стану організації роботи за зверненнями громадян в 2013 році.

Робота зі зверненнями громадян в суді проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 348 від 14.04.1997 року.

    Протягом 2013 року до Київського районного суду м.Полтави надійшло на розгляд 81 звернення (без врахування тих, що були подані на особистому прийомі голови суду), проти 164 звернень, що були на розгляді суду в 2012 році, що складає 49,4 %.

Аналізуючи надходження до суду звернень громадян за видами було встановлено, що в 53 випадках громадяни зверталися до суду із заявами та ще в 28 – зі скаргами. В 2012 році на розгляді суду в порядку Закону України «Про звернення громадян» перебувало 97 заяв та 67 скарг.

 Порівняльна інформація щодо кількості звернень, які надійшли до суду протягом 2012 та 2013 року із розмежуванням їх на заяви та скарги, відображена наступним чином:

              Як передбачає Закон України «Про звернення громадян», звернення може бути надіслано  поштою  або  передано  громадянином  до  відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу.

Проведеним аналізом встановлено, що в  більшості випадків громадяни надавали свої звернення до суду особисто чи надсилали поштовим зв’язком, однак протягом аналізованого періоду мали місце випадки подання громадянами звернень, які стосуються діяльності суду, до інших інстанцій. Вказана інформація, в порівнянні з показниками минулого року,  відображена наступним чином:

Звернення надійшло з:

 

За 2012 рік

За 2013 рік

Всього

Із них

Всього

Із них

заяви

скарги

заяви

скарги

Місця проживання особи

116

83

33

67

48

19

Управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України

2

-

2

-

-

-

Депутатське звернення

-

-

-

1

1

-

Апеляційного суду  Полтавської області

11

2

9

4

2

2

Ради суддів загальних судів

2

-

2

-

-

-

Рада суддів України

-

-

-

1

-

1

 ТУ ДСА в Полтавській області

2

-

2

5

-

5

Секретаріату  уповноваженого ВРУ з прав людини

2

-

2

-

-

-

Вищого  Адміністративного  Суду України

4

-

4

-

-

-

Верховний Суд України

2

-

2

-

-

-

Генеральної прокуратури України

5

-

5

1

-

1

Прокуратури  Полтавської області

4

-

4

-

-

-

Прокуратури  Київського району м.Полтави

2

2

-

-

-

-

Полтавська обласна державна адміністрація

-

-

-

1

1

-

Виконавчого  комітету  Полтавської міської ради

2

-

2

-

-

-

Кременчуцька виправна колонія УДПС в Полтавській області №69

1

1

-

-

-

-

Полтавський слідчий ізолятор

9

9

-

1

1

-

Всього:

164

97

67

81

53

28

 Звернень від Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни, інвалідів, непрацездатних осіб та багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки протягом аналізованого періоду до суду не надходило.

Письмових звернень без зазначення місця проживання, не підписаних автором,  а також  таких, з  яких неможливо встановити авторство, в звітному періоді не значиться.

 Аналіз розгляду заяв та скарг,

 що надійшли до суду в 2013 році

 

Протягом 2013 року до суду надійшло 53 заяви та 28 скарг.

 Результати аналізу звернень за змістом основних питань свідчать, що у порівнянні з минулим роком структура звернень громадян не змінилася. У зверненнях найчастіше порушувалися питання щодо надання інформації по справі – 23 заяви, надання копій документів у справі – 9 заяв. Крім того, протягом аналізованого періоду на розгляді суду перебувало ще 21 звернення, що стосувалося інших питань (про видачу довідки про помилкову сплату судового збору визнання права власності на майно, роз’яснення права оскарження постанови суду, видача виконавчого листа, диску із записом судових засідань та ін..).

 Щодо предмету розгляду скарг, які надходили до суду протягом 2013 року, встановлено, що у 18 випадках оскаржувалися дії працівників апарату суду та у 10 – дії суддів.

 Аналізуючи повторність звернення громадян до суду з приводу одних і тих же питань встановлено, що протягом звітного періоду до суду надійшла одна повторна та дві дублетні скарги.

 

 Аналіз строків розгляду звернень,

що надійшли до суду протягом 2013 року

 Аналізуючи строки надання відповідей на звернення громадян, які надходили до суду протягом 2013 року, фактів порушення терміну їх розгляду не виявлено, відповіді на заяви та скарги надавалися в межах строку, встановленого законодавством, а саме:  в термін до 5 днів було розглянуто 53 звернення, що становить 65,4 %, до 15 днів -  26 звернень, що складає 32,1 % та до 30 днів 2 звернення, що становить 2,5 % від усіх звернень. Залишок звернень на кінець звітного періоду, на які ще не надано відповіді становить  0.

 Розгляд судом одного звернення  в термін до 30 днів було спричинено тим, що  скаржник у своєму зверненні просив надати інформацію по 13 справах, у зв’язку з чим підготування відповіді на вказану скаргу потребувало значного обсягу часу.

Розгляд іншого звернення в строк до 30 днів було пов’язано із вирішенням частини порушених у зверненні вимог в порядку цивільного судочинства.

 

 Інформація щодо строків розгляду звернень в 2012 року має наступний вигляд: 

-         в строк до 5 днів розглянуто 87 звернень,

-         до 15 днів -  72 звернень,

-         до 30 днів – 5 звернень.

Порівняльні статистичні дані щодо строків розгляду звернень в 2012 та 2013 роках наведені в наступній діаграмі:

 

 Аналіз особистого прийму громадян головою Київського районного суду

м. Полтави  протягом 2013 року

 

Прийом громадян в Київському районному суді м.Полтави  здійснюється відповідно до затвердженого графіку прийому громадян головою суду, заступником голови суду, керівником апарату та заступником керівника апарату.

 Згідно облікових даних журналу особистого прийому громадян протягом 2013 року було розглянуто 20 звернень, проти 44 звернень, що були на розгляді в 2012 році.

Питаннями, з якими зверталися громадяни на особистий прийом до голови суду, були:

-  отримання інформації щодо розгляду справи - 16 звернень,

-  щодо видачі копії документів по справі – 2 звернення,

-  ознайомлення з матеріалами справи – 1 звернення,

-  скарга на дії працівників суду – 1 скарга.

За результатами особистих прийомів надавалися кваліфіковані та обґрунтовані роз’яснення чинного законодавства щодо проблемних питань, які порушували громадяни у своїх зверненнях.

 Звернень громадян на прийом до заступника голови суду, керівника апарату суду та заступника керівника апарату суду в  2013 році не було.

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу хочеться відмітити позитивну  тенденцію зменшення надходжень як усних, так і письмових звернень громадян.

Як свідчить практика, впровадження в суді автоматизованої системи документообігу суду дозволяє оперативніше надавати громадянам найбільш цікаву для них інформацію, а саме щодо судді, в провадженні якого перебуває справа, відомості про надходження апеляційної скарги та щодо направлення справи до апеляційного суду, що в свою чергу дозволяє уникнути в подальшому звернення громадян з приводу вказаних питань в письмовій формі.

 Загалом робота Київського районного суду м. Полтави за звітний період в частині розгляду звернень громадян була спрямована на забезпечення всебічного, якісного і кваліфікованого розгляду порушених громадянами питань.

Фактів порушень Законів України «Про звернення громадян» у звітному періоді не виявлено, всі звернення були розглянуті без порушення строків, передбачених Законом України «Про звернення громадян», а у випадку отримання заяв чи скарг з вищих інстанцій – в строки, зазначені в такому запиті.

 

 

Консультант з

кадрової роботи                                                                                             Ж.Ю.Рубан