flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану організації роботи за зверненнями громадян в І півріччі 2013 року

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                   Голова Київського

                                                                                   районного суду м. Полтави

                                                                                    ____________  В.М.Шиян

                                                                                                          

                       «27» червня 2013 року

 

 

АНАЛІЗ

стану організації роботи за зверненнями громадян

в І півріччі 2013 року

 

На виконання плану роботи Київського районного суду м. Полтави на І півріччя 2013 року мною було проведено аналіз стану організації роботи за зверненнями громадян в І півріччі 2013 року.

Діловодство, пов’язане із розглядом звернень, та контроль за їх виконанням у Київському районному суді м.Полтави здійснюється окремо від інших видів діловодства.

В суді визначені особи відповідальні за організацію роботи зі зверненнями громадян, які забезпечують дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 348 від 14.04.1997 року.

Усі звернення, що надходять до суду реєструються на реєстраційно-контрольних картках та заносяться у алфавітний покажчик звернень громадян.

 Протягом І півріччя 2013 року до Київського районного суду м. Полтави надійшло для розгляду 39 звернень (із яких 22 заяви та 17 скарг), проти 82 звернень (серед яких 46 заяв та 36 скарг), поданих до суду в І півріччі 2012 року.

Для зручнішого порівняння вказаних даних щодо надходження звернень громадян розглянемо наступну таблицю:

 

 

 

 В більшості випадків громадяни надавали свої звернення до суду особисто чи надсилали поштовим зв’язком, однак протягом аналізованого періоду мали місце випадки подання громадянами звернень, які стосуються діяльності суду, до інших інстанцій.

Так, аналізом встановлено, що протягом першого півріччя 2013 року із загальної кількості звернень, що були на розгляді, 4 звернення надійшло з ТУ ДСА України в Полтавській області та 3 з Апеляційного суду Полтавської області. Решта звернень надійшли з місця проживання громадян.

Порівняльні показники звітних періодів поточного та минулого років щодо адресата звернення відображені наступним чином:

  

Звернення надійшло з:

 

За І півріччя 2012 року

За І півріччя 2013 року

Всього

Із них

Всього

Із них

заяви

скарги

заяви

скарги

Місця проживання особи

64

42

22

32

21

11

Апеляційного суду  Полтавської області

5

1

4

3

1

2

Ради суддів загальних судів

1

-

1

-

-

-

 ТУ ДСА в Полтавській області

1

-

1

4

-

4

Секретаріату  уповноваженого ВРУ з прав людини

1

-

1

-

-

-

Вищого  Адміністративного  Суду України

4

-

4

-

-

-

Генеральної прокуратури України

1

-

1

-

-

-

Прокуратури  Київського району м.Полтави

1

1

-

-

-

-

Виконавчого  комітету  Полтавської міської ради

2

 

2

-

-

-

Кременчуцька виправна колонія УДПС в Полтавській області №69

1

1

-

-

-

-

Полтавський слідчий ізолятор

1

1

-

-

-

-

Всього:

82

46

36

39

22

17

 

Звернень від народних депутатів України, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни, інвалідів, непрацездатних осіб та багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки протягом аналізованого періоду до суду не надходило.

Письмових звернень без зазначення місця проживання, не підписаних автором,  а також  таких, з  яких неможливо встановити авторство, в звітному періоді не значиться.

  

Аналіз розгляду заяв та скарг,

 що надійшли до суду протягом І півріччя 2013 року

Протягом І півріччя 2013 року до суду надійшло 22 заяви та 17 скарг.

 По 8 заявах питанням, що ставилось у зверненні, було прохання надати інформацію по справі, ще 7 заяв були з клопотанням надати копії документів у справі та 7 заяв щодо інших питань (отримання довідки про повернення судового збору, визнання права власності на майно, роз’яснення права оскарження постанови суду та ін..).

 Серед 17 скарг, що надійшли до суду в першому півріччі 2013 року,  11 скарг було на дії працівників апарату суду та 6 – на дії суддів.

 Відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації  у  разі надходження повторних пропозицій,  заяв і скарг їм надається черговий реєстраційний індекс,  а  у  відповідній  графі реєстраційно-контрольної картки,  журналу, зазначається реєстраційний  індекс  першої   пропозиції, заяви, скарги.  На  верхньому  полі  першого аркуша повторних пропозицій, заяв і скарг праворуч і на реєстраційних формах робиться  позначка "ПОВТОРНО" і підбирається все попереднє листування.

Пропозиції, заяви і скарги одного  й  того  ж  громадянина  з одного і того ж питання,  що надіслані різним адресатам і надійшли на  розгляд  до  суду реєструються як дублетні та обліковуються за реєстраційним індексом першої пропозиції, заяви і скарги з доданням порядкового номера, що  проставляється  через дріб.

 Аналізуючи повторність звернення громадян до суду з приводу одних і тих же питань встановлено, що протягом звітного періоду до суду не надходило повторних чи дублетних заяв, однак зафіксовано по одній дублетній та повторній скарзі.

По фактах, наведених в заявах громадян, проводиться ретельна перевірка, про результати якої заявникові надається мотивована відповідь, роз'яснюються положення чинного законодавства.

За результатами розгляду скарг кожного разу судом надавалася вичерпна інформація щодо питань, порушених у них, факти, викладені у скаргах не знайшли свого підтвердження.

 

Аналіз строків розгляду звернень,

що надійшли до суду протягом І півріччя 2013 року

 Ст.20 Закону України «Про звернення громадян» передбачає, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Максимальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Розгляд звернень громадян, що надійшли до суду протягом І півріччя 2013 року, здійснювався з дотриманням передбачених законом строків, а саме із числа розглянутих звернень в термін до 5 днів розглянуто 23 звернення, в термін до 15 днів розглянуто 15 звернень та до 30 днів -  1 звернення.

Розгляд судом одного звернення  в термін до 30 днів було спричинено тим, що  скаржник у своєму зверненні просив надати інформацію по 13 справах, у зв’язку з чим підготування відповіді на вказану скаргу потребувало значного обсягу часу.

 Для порівняння - протягом І півріччя 2012 року відповідь на звернення громадян надавалася: в строк до 5 днів по 39 зверненнях, до 15 днів - по 39 зверненнях та до 30 днів – по 3 зверненнях.  

Загальні  ж  дані  щодо  строків розгляду  звернень  громадян, в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року,  наведені  в  такій діаграмі:

 

  

 Аналіз особистого прийму громадян головою Київського районного суду

м. Полтави  протягом І півріччя 2013 року

 Прийом громадян в Київському районному суді м.Полтави  здійснюється відповідно до затвердженого графіку прийому громадян головою суду, заступником голови суду, керівником апарату та заступником керівника апарату.

Облік особистого прийому громадян ведеться в журналі обліку особистого прийому громадян.

 Особистий прийом громадян головою суду здійснюється кожного вівторка, заступником голови суду – кожної середи, керівником апарату – кожного четверга, заступником керівника апарату суду -  кожної  п’ятниці.

Згідно облікових даних журналу особистого прийому громадян протягом І півріччя 2013 року було розглянуто 11 звернень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник становить 33,3 %, оскільки в І півріччі 2012 року розглянуто 33 звернення.

Основними питаннями, з якими зверталися громадяни на особистий прийом, було отримання інформації щодо розгляду справи - з цієї підстави було 10 звернень. Крім того, 1 звернення було з приводу незгоди з діями працівників суду.

За аналогічний період минулого року підставою для 28 звернень була необхідність отримання інформації щодо розгляду справи, ще у 5 зверненнях  оскаржувалися дії працівників суду.

 За результатами особистих прийомів надавалися кваліфіковані та обґрунтовані роз’яснення чинного законодавства щодо проблемних питань, які порушували громадяни у своїх зверненнях.

 Підбиваючи підсумки проведеного аналізу стану організації роботи за зверненнями громадян в першому півріччі 2013 року хочеться відмітити позитивний фактор, який впливає на зменшення кількості звернень громадян, що надходять до суду, а саме те, що наказом керівника апарату суду було встановлено чергування помічників суддів, які, крім здійснення прийому позовних заяв, надають за необхідності інформацію громадянам, зокрема щодо судді, в провадженні якого перебуває  їх позовна заява.

 Фактів порушень Законів України «Про звернення громадян» у звітному періоді не виявлено.

                                          Консультант з кадрової роботи           Ж.Ю.Рубан