flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану організації роботи за зверненнями громадян в І півріччі 2012 року

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                   Голова Київського

                                                                                   районного суду м. Полтави

                                                                                    ____________  В.М.Шиян

                                                                                                          

                       «27» червня 2012 року

 

 

 

АНАЛІЗ

стану організації роботи за зверненнями громадян

в І півріччі 2012 року

 

 

На виконання плану роботи Київського районного суду м. Полтави на І півріччя 2012 року, затвердженого наказом керівника апарату суду №42-о.д. від 27.12.2011 року,  та у зв’язку з надходженням запиту ТУ ДСА в Полтавській області, мною, консультантом суду з кадрової роботи, Рубан Ж.Ю., було проаналізовано стан  організації роботи за зверненнями громадян в І півріччі 2012 року.

 

Питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів регулює Закон України «Про звернення громадян». Цей Закон забезпечує громадянам України можливості для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення. Реалізація вказаних прав громадянами відбувається у формі звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 

Так, протягом І півріччя 2012 року до Київського районного суду м. Полтави надійшло для розгляду 82 звернення, (без врахування тих, що були подані на особистому прийомі голови суду), серед яких 46 заяв та 36 скарг, та становить лише 25,2 % від кількості звернень громадян, які надійшли до суду протягом першого півріччя 2011 року, загальна кількість яких була 325 звернень. Таке значне зниження кількісного показника звернень громадян із заявами та скаргами пов’язане із зменшенням кількості надходження до суду для розгляду позовних заяв громадян зі статусом «дитина війни», оскільки в 2011 році саме ця категорія становила основну масу заявників.

Порівняльна інформація щодо кількості звернень, що надійшли до суду протягом І півріччя 2011 року та І півріччя 2012 року відображена наступним чином:

 

Найбільша кількість звернень надійшла від громадян з місця їх проживання, однак протягом звітного періоду до суду також надходили звернення громадян і через інші інстанції, які детально відображені в наступній таблиці:

 

Звернення надійшло з:

 

За І півріччя 2011 року

За І півріччя 2012 року

Всього

Із них

заяви

скарги

Місця проживання особи

307

64

42

22

Апеляційного суду  Полтавської області

4

5

1

4

Ради суддів загальних судів

-

1

-

1

 ТУ ДСА в Полтавській області

1

1

-

1

Секретаріату  уповноваженого ВРУ з прав людини

1

1

-

1

Міністерства юстиції України

1

-

-

-

Депутатське звернення

1

-

-

-

Вищого  Адміністративного  Суду України

3

4

-

4

Верховний Суд України

2

-

-

-

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

1

-

-

-

Генеральної прокуратури України

-

1

-

1

Прокуратури  Київського району м.Полтави

-

1

1

-

Виконавчого  комітету  Полтавської міської ради

2

2

 

2

Кременчуцька виправна колонія УДПС в Полтавській області №69

-

1

1

-

Полтавський слідчий ізолятор

2

1

1

-

Всього:

325

82

46

36

 

 

Аналіз розгляду заяв,

 що надійшли до суду протягом І півріччя 2012 року

 

 

Протягом І півріччя 2012 року до суду надійшло 46 заяв. Основними питаннями, з якими громадяни зверталися до суду із заявами було прохання  надати інформацію по справі (результати розгляду, вихідні дані направлення справи до апеляційного суду тощо).  З цієї підстави до суду надійшло 19 заяв, що становить 41,3% від загальної кількості заяв, які були подані до суду в звітному періоді.

 

Крім цього, громадяни у своїх заявах до суду також порушували питання:

 

ü  про видачу копій документів по справі (висновку експерта, копії адміністративного матеріалу, ухвали суду) - 4 заяви,

ü  з клопотанням щодо передачі справи на розгляд іншому судді – 3 заяви,

ü  з проханням видати виконавчий лист по справі – 2 заяви,

ü  надати інформацію щодо рішення суду, яким накладено арешт на майно – 2 заяви,

ü  щодо надання матеріалів справи на ознайомлення – 2 заяви,

ü  інше (заяви про відсутність підстав для відкриття провадження по справі, недопущення розірвання шлюбу, зміну розміру аліментів, стягнення моральної шкоди, притягнення до відповідальності працівників правоохоронних органів, скасування ухвали, проведення додаткового розслідування по справі та ін..) – 14 заяв.

 

Аналізуючи повторність звернення громадян до суду з приводу одних і тих же питань встановлено, що протягом звітного періоду до суду надійшло 2 повторні заяви: з клопотанням надати на ознайомлення матеріали справи та з проханням повідомити про результати розгляду справи.

Поряд з цим, протягом звітного періоду до суду надійшло 3 заяви, в яких питання, що порушували громадяни, підлягали розгляду в судовому засіданні та могли бути задоволені лише ухваленням судового рішення, однак через невідповідність поданих заяв вимогам, встановленим чинним законодавством для відкриття провадження по них та розгляду по суті, відповідь по таких заявах була надана в порядку Закону України «Про звернення громадян», з роз’ясненням порядку звернення до суду з позовною заявою.

Так, наприклад, громадянин В. звертався до суду із заявами про збільшення розміру аліментів, визначених рішенням суду у твердій грошовій сумі, шляхом передрукування такого рішення із зазначенням у резолютивній частині рішення розміру аліментів у процентному відношенні.

 

 

 

Аналіз розгляду скарг,

що надійшли до суду протягом І півріччя 2012 року

 

 

В першому півріччі 2012 року до суду надійшло 36 скарг, серед яких 26 були на дії суддів, 9 -  на дії працівників суду та 1 – на дії громадян. Повторними серед них були дві скарги.

Із загальної кількості скарг – 20 надійшло від громадянина Сєдова В.М. (5 – на дії працівників суду, 15 - на дії голови суду, суддів), який неодноразово звертався зі скаргами як з місця проживання, так і через інші ограни – Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Раду суддів загальних судів України, Вищий адміністративний суд України, ТУДСА України в Полтавській області, Апеляційний суд Полтавської області, Виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Так, наприклад, 03.03.2012 року, 12.03.2012 року та 19.03.2012 року з ТУ ДСА в Полтавській області, Ради суддів загальних судів України та Виконавчого комітету Полтавської міської ради до суду надійшли скарги Сєдова В.М. щодо не надання інформації та копій рішень по справах №2-4606/10 та №2-3013/11. Характерним для скаржника було те, що останній, вважаючи більш ефективним звернутися ще й до контролюючих органів, не очікуючи розгляду попереднього його звернення, продовжував порушувати аналогічні питання у своїх зверненнях і до інших державних органів.

За результатами розгляду скарг кожного разу судом надавалася вичерпна інформація щодо питань, порушених у них, факти, викладені у скаргах не знайшли свого підтвердження.

 

 

Аналіз строків розгляду звернень,

що надійшли до суду протягом І півріччя 2012 року

 

Аналізуючи строки надання відповідей на звернення громадян, які надходили до суду протягом І півріччя 2012 року,  фактів порушення терміну їх розгляду не  виявлено, відповіді на заяви та скарги надавалися в межах строку, встановленого законодавством, а саме: в строк до 5 днів було розглянуто 39 звернень, до 15 днів -  39 звернень та до 30 днів – 3 звернення.  Станом на кінець звітного періоду відповідь не надано на 1 звернення.

Для порівняння - протягом І півріччя 2011 року відповідь на звернення громадян надавалася: в строк до 5 днів по 105 зверненнях, до 15 днів - по 199 зверненнях та до 30 днів – по 18 зверненнях.  

Загальні  ж  дані  щодо  строків розгляду  звернень  громадян, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року,  наведені  в  такій діаграмі:

 Аналіз особистого прийму громадян головою Київського районного суду

м. Полтави  протягом І півріччя 2012 року

 

Кожного вівторка, відповідно до наказу №7-о.д. від 01.09.2011 року, голова суду здійснює особистий прийом громадян.

На особистому прийомі головою Київського районного суду  м. Полтави у І півріччі 2012 року було розглянуто 33 звернення.

Основними питаннями, з якими зверталися громадяни, було отримання інформації щодо розгляду справи - з цієї підстави було 28 звернень, іншою причиною були скарги на дії працівників суду –5 звернень.

За аналогічний період минулого року на особистий прийом до голови суду зверталося 28 осіб, а підставою для звернення було отримання інформації з приводу розгляду справи.

За результатами особистих прийомів головою суду надавалися кваліфіковані та обґрунтовані роз’яснення чинного законодавства щодо проблемних питань, які порушували громадяни у своїх зверненнях.

 

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу стану організації роботи за зверненнями громадян в першому півріччі 2011 року хочеться відмітити, що особи, відповідальні за підготування відповідей на звернення громадян завжди докладають максимум зусиль, аби усі звернення були розглянуті об’єктивно та всебічно, а заявникам були надані повні та вичерпні відповіді без порушення строків.

Жодне звернення, яке надходило до суду протягом І півріччя 2012 року не залишалося судом без розгляду та реагування, кожного разу заявникам надавалися повні та обґрунтовані відповіді.

Фактів порушень Законів України «Про звернення громадян» у звітному періоді не виявлено.

 

                                  Консультант з  кадрової роботи                                                                                              Ж.Ю.Рубан