flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану організації роботи за зверненнями громадян за 2012 рік

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                   Голова Київського
                                                                                   районного суду м. Полтави
                                                                                    ____________  В.М.Шиян
                                                                                                          
                       «27» грудня 2012 року
 
 
АНАЛІЗ
стану організації роботи за зверненнями громадян
за 2012 рік
 
На виконання плану роботи Київського районного суду м. Полтави на ІІ півріччя 2012 року, затвердженого наказом керівника апарату суду №20-о.д. від 15.06.2012 року та у зв’язку з надходженням запиту ТУ ДСА в Полтавській області, проведено аналіз стану організації роботи за зверненнями громадян в  2012 році. Для проведення даного аналізу досліджувалися сформовані за зверненнями громадян справи 2012 року та аналітичний звіт про стан роботи зі зверненнями громадян в суді за 2011 рік.
 
  Робота за зверненнями громадян в суді здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. Діловодство за зверненнями громадян в суді ведеться окремо від інших видів діловодства  і  покладається  на спеціально призначених для цього працівників.
 
Протягом 2012 року до Київського районного суду м.Полтави надійшло на розгляд 164 звернень, (без врахування тих, що були подані на особистому прийомі голови суду), проти 470 звернень, що були на розгляді суду в 2011 році, що складає 35 %. Динаміка значного зниження кількісного показника звернень громадян із заявами та скаргами пов’язана із зменшенням кількості надходжень до суду для розгляду позовних заяв від громадян зі статусом «дитина війни», оскільки в 2011 році саме ця категорія заявників становила основну масу.
В ході проведення аналізу також було встановлено, що в більшості випадків, а саме 97, громадяни зверталися до суду із заявами, крім цього, в 2012 році також мало місце надходження 67 скарг з різних питань, тоді як в 2011 році такий показник склав 412 заяв та 58 скарг.
 
Порівняльна інформація щодо кількості звернень, які надійшли до суду протягом 2011 та 2012 року із розмежуванням їх на заяви та скарги, відображена наступним чином:
 
 
Як в минулому, так і в поточному році звернення на адресу суду надходили як безпосередньо від громадян, так і з інших інстанції, які детально відображені в наступній таблиці: 

Звернення надійшло з:

 

За 2011 рік

За 2012 рік

Всього

Із них

заяви

скарги

Місця проживання особи

437

116

83

33

Управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України

 

2

-

2

Депутатське звернення

1

-

-

-

Міністерства юстиції України

1

-

-

-

Апеляційного суду  Полтавської області

5

11

2

9

Ради суддів загальних судів

-

2

-

2

 ТУ ДСА в Полтавській області

2

2

-

2

Секретаріату  уповноваженого ВРУ з прав людини

1

2

-

2

Вищого  Адміністративного  Суду України

3

4

-

4

Верховний Суд України

3

2

-

2

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

5

-

-

-

Генеральної прокуратури України

-

5

-

5

Прокуратури  Полтавської області

-

4

-

4

Прокуратури  Київського району м.Полтави

2

2

2

-

Виконавчого  комітету  Полтавської міської ради

5

2

-

2

Кременчуцька виправна колонія УДПС в Полтавській області №69

1

1

1

-

Полтавський слідчий ізолятор

3

9

9

-

Київський апеляційний адміністративний суд

1

-

-

-

Всього:

470

164

97

67

Аналіз розгляду заяв,

 що надійшли до суду протягом 2012 року

 

Упродовж 2012 року до Київського районного суду м.Полтави надійшло 97 заяв.

Аналіз надходження заяв протягом звітного періоду дає змогу зробити висновок, що основними питаннями, які порушувались громадянами були клопотання про надання інформації по справі (результати розгляду, вихідні дані направлення справи до апеляційного суду, наявність справи в провадженні суду  тощо).  З цієї підстави до суду надійшло 45 заяв, що становить 46,3% від загальної кількості заяв, які були подані до суду в звітному періоді.

 

Крім цього, громадяни у своїх заявах до суду також порушували питання:

 

Ø  про видачу копій документів по справі (висновку експерта, копії адміністративного матеріалу, процесуальних документів та ін..) - 20 заяв,

Ø  з клопотанням щодо передачі справи на розгляд іншому судді – 3 заяви,

Ø  про роз’яснення порядку умовно-дострокового звільнення від відбування покарання і заміни невідбутої частини покарання більш м’яким – 4 заяви,

Ø  про надання інформації щодо рішення суду, яким накладено арешт на майно – 2 заяви,

Ø  щодо надання матеріалів справи на ознайомлення – 2 заяви,

Ø  інше – 21 заява.

 

Аналізуючи повторність звернення громадян до суду з приводу одних і тих же питань встановлено, що протягом звітного періоду до суду надійшло 3 повторні заяви, а саме:

·               з клопотанням надати на ознайомлення матеріали справи,

·               з проханням повідомити про результати розгляду справи,

·               з клопотанням про роз’яснення порядку умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Поряд з цим, протягом звітного періоду до суду надійшло 3 заяви, в яких питання, що порушували громадяни, підлягали розгляду в судовому засіданні та могли бути задоволені лише ухваленням судового рішення, однак через невідповідність поданих заяв вимогам, встановленим чинним законодавством для відкриття провадження по них та розгляду по суті, відповідь по таких заявах була надана в порядку Закону України «Про звернення громадян», з роз’ясненням порядку звернення до суду з позовною заявою.

Так, наприклад, громадянин В. звертався до суду із заявами про збільшення розміру аліментів, визначених рішенням суду у твердій грошовій сумі, шляхом передрукування такого рішення із зазначенням у резолютивній частині рішення розміру аліментів у процентному відношенні.

 

 

Аналіз розгляду скарг,

що надійшли до суду в 2012 році

 

Протягом  2012 року до суду надійшло 67 скарг, в тематичній структурі яких переважали питання оскарження:

§   процесуальних дій суддів - 32 звернення,

§   організації роботи суду - 31 звернення,

§   дій державних виконавців - 2 звернення, 

§   дій Генерального Прокурора України – 1 звернення,

§   дій громадян –1 звернення.

Питомою залишається частка скарг громадянина Сєдова В.М., який неодноразово звертався до суду як з місця проживання, так і через інші ограни – Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Адміністрацію Президента України, Верховний Суд України Раду суддів загальних судів України, Вищий адміністративний суд України, Генеральну прокуратуру України, Апеляційного суду Полтавської області.

Основними причинами скарг останнього були питання щодо ненадання інформації по справах, де він є учасником процесу та не отримання копій процесуальних рішень в таких справах. Однак, за результатами розгляду скарг Сєдова В.М. факти, викладені в таких скаргах, не знайшли свого підтвердження, оскільки в процесі розгляду кожної окремої справи скаржнику надавалася інформація про час та дату розгляду справи, а також надсилалися процесуальні рішення по справах згідно вимог чинного законодавства. Проте, в більшості випадків поштова кореспонденція, яка надсилалася Сєдову В.М., поверталася на адресу суду без вручення у зв’язку із закінченням терміну зберігання. Це в свою чергу і було причиною для неодноразових звернень Сєдова В.М. зі скаргами  на дії суддів та працівників апарату як до суду безпосередньо, так і до вищих інстанцій.

Крім того, Сєдов В.М., неодноразово порушував питання щодо невиконання судом ухвали від 16.01.2012 року. Вказаною ухвалою було вирішено питання про  направлення матеріалів справи для розгляду до Придніпровського районного суду м.Черкаси. На виконання вказаної ухвали 03.02.2012 року за вих. № 4з/3604 справу було направлено до Придніпровського районного суду м. Черкаси, однак в зв’язку з тим, що згідно наданої довідки адресно-довідкового відділу УГІРФО ГУМВС України в Полтавській області, Сєдов В.М. значився зареєстрованим за адресою м. Полтава, вул. Квітуча 6, кв.49, 29.02.2012 року Придніпровським районним судом м. Черкаси по справі було винесено ухвалу про повернення справи до Київського районного суду м. Полтави.

Скаржнику неодноразово надсилалися відповіді на його звернення з приводу результатів виконання ухвали суду від 16.01.2012 року, однак, незважаючи на це, Сєдов В.М. продовжував скаржитися з приводу вказаного питання до інших інстанцій.

За результатами розгляду скарг громадянам надавалися змістовні та вичерпні відповіді.  Обґрунтованих скарг протягом звітного періоду до суду не надходило.

Аналіз строків розгляду звернень,

що надійшли до суду протягом  2012 року

 

Аналізуючи строки надання відповідей на звернення громадян, які надходили до суду протягом 2012 року,  фактів порушення терміну їх розгляду не  виявлено, відповіді на заяви та скарги надавалися в межах строку, встановленого законодавством, а саме: в строк до 5 днів було розглянуто 87 звернень, до 15 днів -  72 звернень та до 30 днів – 5 звернень.  Станом на кінець звітного періоду залишки нерозглянутих звернень відсутні.

Для порівняння - протягом 2011 року відповідь на звернення громадян надавалася: в строк до 5 днів було розглянуто 170 звернень, до 15 днів -  273 звернення та до 30 днів –  27 звернень.  

Загальні  ж  дані  щодо  строків розгляду  звернень  громадян, в порівнянні з аналогічними показниками 2011 року відображені  в  такій діаграмі:

 

 

 Аналіз особистого прийму громадян головою Київського районного суду

м. Полтави  протягом 2012 року

 

Особистий прийом громадян проводиться головою суду або його заступником  відповідно до наказу голови суду у встановлені дні прийому. Графік прийому розміщений  на видному місці, зручному для огляду громадянам.

Протягом 2012 року на особистому прийомі головою Київського районного суду  м. Полтави було розглянуто 44 звернення.

Основними питаннями, з якими зверталися громадяни, було отримання інформації щодо розгляду справи - з цієї підстави було 39 звернень, іншою причиною були скарги на дії працівників суду –5 звернень.

Згідно аналітичних даних за минулий рік, головою суду в 2011 році було розглянуто 89 звернень, питаннями яких було отримання інформації з приводу розгляду справи.

За результатами особистих прийомів головою суду надавалися кваліфіковані та обґрунтовані роз’яснення чинного законодавства щодо проблемних питань, які порушували громадяни у своїх зверненнях.

 

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу встановлено, що всі звернення були розглянуті без порушення строків, передбачених Законом України «Про звернення громадян», а у випадку отримання заяв чи скарг з вищих інстанцій – в строки, зазначені в такому запиті.

Жодне звернення, яке надходило до суду протягом 2012 року не залишалося судом без розгляду та реагування, кожного разу заявникам надавалися повні та обґрунтовані відповіді.

 

Робота зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі голови суду. З метою виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян та недопущення подібних в подальшій роботі, до плану роботи суду включається положення щодо проведення аналізу стану роботи за зверненнями громадян один раз на півріччя, результати якого обговорюються на оперативних нарадах суддів.

 

Фактів порушень Законів України «Про звернення громадян» у звітному періоді не виявлено.

 

                                    

Консультант з кадрової роботи                                                                                             Ж.Ю.Рубан