flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Законодавство про вибори та роз'яснення питань у справах, пов'язаних з виборчим процесом

18 січня 2019, 13:45

    § 2. Розгляд окремих категорій термінових адміністративних справ Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАСУ) регулює особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим процесом (ст. 270):

1) Строки, встановлені статтями 273-277 цього Кодексу, обчислюються календарними днями і годинами, (ч. 2 ст. 270).

2) Останнім днем строку, який має закінчитися з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події(ч. З ст. 270).

3) Днем бездіяльності є останній день встановленого законом строку, в який мало бути вчинено дію або прийнято рішення (ч. 4 ст. 270).

 

Наслідок пропущення строку звернення до суду:

     Позовні заяви, апеляційні скарги, подані після закінчення строків, встановлених ст. 273-277 КАСУ, суд залишає без розгляду, оскільки строки подання позовних заяв і апеляційних скарг, встановлені статтями 273-277 КАСУ, не може бути поновлено (ч. 5 ст. 270).

 

Процесуальні питання подачі позову та розгляду справи:

Щодо сплати судового збору:

     Частина 3 статті 161 КАС України передбачений обов’язок особи додати до позовної заяви копію документа про сплату судового збору.

     За приписами ч. 3 ст. 274 КАС України від сплати судового збору звільнені особи, які звертаються до суду з позовами про уточнення списків виборців.

     Відповідно до ч.9 ст.273 КАС України суд зобов’язаний прийняти позов без сплати судового збору, у разі оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій або її членів. При цьому, у разі несплати судового збору на момент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про його стягнення. 

 Повноваження представників:

     Документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника кандидата, згідно ч. 3 ст. 279 КАС України, є відповідне посвідчення, видане Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому ст.ст. 66 Закону України «Про вибори Президента України».

     Представники виборчої комісії. Оскільки, а ні КАС України, а ні Закон прямо не передбачають вимог до належного посвідчення повноважень представника виборчої комісії, то необхідно виходити із загальних правил до підтвердження повноважень представника, встановлених ст. 59 КАС України. 

 

ПОДАННЯ ПОЗОВУ до суду:

Незалежно від суб’єкта оскарження,щодо будь-чиїх рішень, дій чи бездіяльності (крім справ про уточнення списків виборців та справ, визначених ч.8 ст.273 КАС України)

5 днів з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, але не пізніше двадцять другої години дня, що передує дню голосування. (до 22-00год. 30.03.2019р.)

ч. ч. 6, 7 ст. 273, ч. 4 ст. 275, ч. 6 ст. 276 КАС України

Про уточнення списку виборців

Не пізніш як за два дні до дня голосування. (останній день 28.03.2019 р. ) ч. 3 ст. 173 КАС України.

Щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце:

-     у день голосування,

-     під час підрахунку голосів та

-     встановлення результатів голосування на дільниці

Дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (фактично два дня після дня голосування).

ч. 8 ст. 273 КАС України

 

ВИРІШЕННЯ СУДОМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ:

Позовні заяви, що надійшли до дня голосування

Вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування.

ч. 11 ст. 273 КАС України.

Позовні заяви, що надійшли у день голосування

 

Вирішуються судом до закінчення голосування.

ч. 11 ст. 273 КАС України.

Позовні заяви, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування.

Вирішуються у дводенний строк після надходження позовної заяви

ч.11 ст.273 КАС України

Позовні заяви про уточнення списку виборців.

Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування - невідкладно. (тобто 28.03.2019 р. останній день прийняття таких рішень).

ч. 4 ст. 2743 КАС України

 

ОСКАРЖЕННЯ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

Судові рішення за наслідками розгляду справ, визначених статтями 273 - 277 цього Кодексу.

Дводенний строк з дня їх проголошення, а судові рішення, ухвалені до дня голосування - не пізніше як за 04 години дня голосування (ч. 2 ст. 278 КАС України).

 

НАБРАННЯ СУДОВИМ РІШЕННЯМ ЗАКОННОЇ СИЛИ

 

Судові рішення, за наслідками розгляду справ, визначених статтями 273-277 цього Кодексу

За загальним правилом через 2 дні з дня їх проголошення

ч. 2 ст. 278 КАС України

Судові рішення, ухвалені до дня голосування, за наслідками розгляду судами І інстанції справ, визначених статтями 172, 174, 175 КАСУ.

Через 2 дні, але не пізніше 04 години дня голосування

ч. 5 ст. 177 КАС України

Судові рішення судів першої інстанцій про уточнення списку виборців

Підлягають негайному виконанню в порядку ч. 5 ст. 274, проте може бути оскаржено в порядку ч. 2 ст. 278 КАСУ

Судові рішення суду апеляційної інстанції.

З моменту проголошення. ч. 3 ст. 272 КАС України.

Статті КАСУ:

ст. 273 - оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму , членів цих комісій

ст. 274 – уточнення списку виборців

ст. 275 – оскарження  рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ЗМІ, їхніх посадових  та службових осіб, творчих працівників ЗМІ, які порушують законодавство  про вибори та референдум.

ст. 276 – оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених  осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу.

ст. 277 – провадження у справах, пов’язаних з виборами Президента України.