flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

 Додаток 1

до  наказу керівника апарату

Київського районного суду м. Полтави

від 25 березня  2013 року № 18-о.д.  

   

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

 

1.  Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає механізм відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Київським районним судом м. Полтави (далі – Суд).

 

2.       Консультант з кадрової роботи (або інший відповідальний працівник суду), який готує інформацію на запит, в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту подає до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Полтавській області (далі – Бухгалтерія) електронною поштою заявку на виписку рахунка для  здійснення  оплати  витрат  на  копіювання  або  друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок),  за формою згідно з додатком 1.

 

3.       Розмір   відшкодування   витрат  на  копіювання  або  друк запитуваних документів  визначається  Бухгалтерією.

 

4.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

 

5.    Бухгалтерія на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат, оформляє Рахунок за формою згідно додатку 2 та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його електронною поштою до Суду для надання його запитувачу інформації.

 

6.       Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

 7.       Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на  реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Полтавській області Бухгалтерія передає електронною поштою Суду копію виписки з реєстраційного рахунка,  на  який  зараховано  кошти,  завізовану  відповідальною особою Бухгалтерії, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

 

8.       Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

 

Додаток   1

до Інструкції відшкодування

фактичних витрат на копіювання або

друк документів, які надаються запитувачам інформації

 

 

ЗАЯВКА N _______

від  «___»  ____________ 20__ року

 

на виписку рахунка для здійснення оплати

витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

(назва документа)

________________________________________________________________________________________________

 

 Київський районний суд м. Полтави

(назва суду)

Прізвище та ініціали запитувача –фізичної особи,

найменування запитувача -   _______________________________________________________________________

юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи  _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн..

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру ( в тому числі двосторонній друк)

1,15

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру ( в тому числі двосторонній друк)

2,30

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

4,00

 

 (За відсутності даних ставиться прочерк)
 

 

 Виконавець:

 _______________________  __________  ____________________________
 
 

         (посада)                             (підпис)                              (П.І.Б.)
 
 

 

Керівник апарату Київського районного суду

м.Полтави                                                                 _______________                                 ___________________

                                                                                             (підпис)                                                      (П.І.Б.)

 


 

Додаток  2

до Інструкції відшкодування  фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 

розпорядником якої є Київський районний суд м. Полтави

 

Надавач послуг:         Територіальне управління Державної судової адміністрації

                                     України в Полтавській області       

Реєстраційний рахунок:            № 35225019000622

МФО банку:                                 831019 в ГУДКСУ в Полтавській області

Код ЄДРПОУ:                             26304855

Платник:_______________________________________________________

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Всього до сплати:  _________________________________________________________

________________________________________________________________________

                                                                          (сума прописом)

 Керівник  ________________                         Головний бухгалтер  ________________

                 (підпис)                                                                          (підпис)