flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звіт за 2013 р

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запитом на інформацію є прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Положення вказаного Закону не поширюються на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» наказом керівника апарату суду було затверджено Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Київського районного суду м. Полтави та призначено відповідального працівника за організацію доступу до публічної інформації.

Аналізуючи стан надходження до суду запитів про доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні Київського районного суду м.Полтави, встановлено, що протягом 2013 року таких запитів не надходило.

Поряд з цим,  протягом липня 2013 року на адресу суду надійшов 1 запит на отримання публічної інформації, за формою, встановленою Законом України «Про доступ до публічної інформації». Однак у зв’язку з тим, що запитувана інформація не належала до публічної, вказаний запит було розглянуто в порядку Закону України «Про звернення громадян», відповідь надано в межах строку, передбаченого ст. 20 вказаного Закону.

 

Голова суду                                                                                                            В.М.Шиян

 

Вик.:Рубан Ж.Ю.

66-19-78